Kỹ thuật

Thuận tay

Chủ đề
50
Bài viết
1,461
Chủ đề
50
Bài viết
1,461

Trái tay

Chủ đề
37
Bài viết
964
Chủ đề
37
Bài viết
964

Giao bóng

Chủ đề
36
Bài viết
688
Chủ đề
36
Bài viết
688

Vô lê, smash

Chủ đề
115
Bài viết
770
Chủ đề
115
Bài viết
770

Kỹ thuật khác

Chủ đề
39
Bài viết
524
Chủ đề
39
Bài viết
524
Trả lời
18
Lượt xem
426
Trả lời
8
Lượt xem
321
Loading...
Top