Viettennis
01:23 | 2012-10-18

Hình ảnh buổi họp bốc thăm Giải vô địch Viettennis toàn quốc lần thứ II - Cup Wilson

Vào hồi 16h30 chiều qua,17/10/2012,Buổi họp bốc thăm Giải vô địch Viettennis toàn quốc lần thứ II - Cup Wilson mở rộng,và kiểm tra rà soát các công tác chuẩn bị của BQT Diễn đàn đã được tiến hành tại Phòng họp Tòa nhà mặt trời - Phố Lý Thường Kiệt- Hà Nội

Buổi họp đã dược tiến hành trong không khí khẩn trương và nghiêm túc,thể hiện sự cố gắng nỗ lực rất cao,những hoạt động không mệt mỏi của BQT,BTC để có được một Giải đấu thành công tốt đẹp

sau đây là một sồ hình ảnh về buổi họp này:

http://nr6.upanh.com/b6.s35.d2/16216d9893178b2d5422f12103fb07b2_50092626.img9890resize.jpg

Từ 4h ...các thành viên chủ chốt

http://nr7.upanh.com/b6.s32.d1/de5612a7ee67e66add43ad8b25f941c9_50092627.img9891resize.jpg

đã tranh thủ "trốn" giờ làm để đến dự họp

http://nr8.upanh.com/b6.s33.d2/00e80a8f0f4bca66f442f5a2d34e6a69_50092628.img9892resize.jpg

Đúng 4h30 Admin Cuội ( Vừa xuống sân bay tới HN) khai mạc

http://nr9.upanh.com/b5.s34.d4/f2f00f713add3256088b221af44c5b90_50092629.img9893resize.jpg

4

http://nr0.upanh.com/b6.s32.d1/95ab13cf681480088dd52ef704661db2_50092630.img9894resize.jpg

5

http://nr1.upanh.com/b1.s32.d2/4126a0988d4d7aa39da2103e82d44e82_50092631.img9895resize.jpg

6

http://nr2.upanh.com/b5.s35.d3/4b6df26fc0373881a11247fdaab99743_50092632.img9896resize.jpg

Tổng tham mưu Cuội bắt đầu kế vạch kế hoạch - theo phong cách thường thấy

http://nr3.upanh.com/b6.s35.d4/a1aebf321ab70e7ff65c580e1f6f746f_50092633.img9897resize.jpg

8

http://nr5.upanh.com/b2.s30.d1/5e46a6633a0e7b2f4e39a0f0f1098405_50092635.img9898resize.jpg

9

http://nr7.upanh.com/b2.s32.d1/c91d5bb385a42ebb69e5250424a1b77d_50092637.img9899resize.jpg

10

http://nr9.upanh.com/b1.s33.d2/ee670ea2e7b626442e02e4ab02039b02_50092639.img9900resize.jpg

11

http://nr2.upanh.com/b1.s35.d3/1123e3b071c7b1ea15167d5ed9a6c571_50092642.img9901resize.jpg

Sau một hồi bàn luận sôi nổi, vò đầu bứt trán....

http://nr3.upanh.com/b5.s33.d4/8ce0cb6d7bba9c445654a72fa8d4856b_50092643.img9902resize.jpg

....thậm chí tuột cả giày dép....

http://nr4.upanh.com/b2.s32.d1/4e41b07b32be9b618bf9559373f488bc_50092644.img9903resize.jpg

14

http://nr5.upanh.com/b2.s32.d2/8ee00c77a4c9b3c5c5d49e18c3644604_50092645.img9904resize.jpg

Đăm chiêu hiến kế

http://nr7.upanh.com/b3.s35.d4/b86335ea323692b6f88003ef716c510b_50092647.img9905resize.jpg

16

http://nr9.upanh.com/b2.s33.d4/db5d281d0a5079ad96c8b71684213b1c_50092649.img9906resize.jpg

" Điều hàng" tại trận

http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/56362afe2a4182d46ccde0c36ae8a9f9_50092650.img9907resize.jpg

Gọi điện bổ xung tại trận VĐV....do một số VĐV đến giờ chot vẫn chưa confrim

http://nr2.upanh.com/b5.s32.d2/a9846f66c2aaad75f103ddceff98cb3a_50092652.img9908resize.jpg

19

http://nr3.upanh.com/b4.s34.d2/df208bf6ef5f41644351c71372162c04_50092653.img9909resize.jpg

20

http://nr4.upanh.com/b4.s34.d4/f43cedb5f9ae0fc9c4b73d596a4f5741_50092654.img9910resize.jpg

...cuối cùng thì cũng tiến hành bốc thăm được...

http://nr6.upanh.com/b3.s35.d1/78a99447588fb1b01034326fbc6513de_50092656.img9911resize.jpg

22

http://nr8.upanh.com/b3.s30.d2/eced1ac659b4ce94771f37d960dd113f_50092658.img9912resize.jpg

_50092660.img9913resize.jpg[/img][/url]

23

http://nr3.upanh.com/b1.s30.d1/8decfb63c981493444ab6108b6912d4a_50092663.img9914resize.jpg

Các gương mặt căng thẳng đã phần nào ....dãn nở một chút

http://nr4.upanh.com/b1.s32.d2/7d5870cd17cf9b5c319cec72bd0f777b_50092664.img9915resize.jpg

25

http://nr7.upanh.com/b1.s30.d1/7e7bde8712a53595a1c8f9bd4e556bb8_50092667.img9919resize.jpg

26

http://nr9.upanh.com/b4.s34.d1/ac78debedffbd8b4d58ef78e0ca62742_50092669.img9921resize.jpg

27

http://nr0.upanh.com/b2.s34.d2/cc9dd887b51fa4b8c52c49a19f3da763_50092670.img9922resize.jpg

Cuối cùng , cuộc "vượt cạn" đã thành công tốt đẹp- đứa con tinh thần đã ra đời - ( Mất khá nhiều tâm Huyết) :D

=D><