Viettennis
03:18 | 2015-10-07

Họ ngô - danh sách đăng ký

Thread sẽ được chuyển cho Đội trưởng của họ.

.............................

Thông báo: Giải chính thức diễn ra ngày 21/11/2015

Tổng hợp danh sách đăng ký:

Danh sách thành viên họ NGÔ

[TABLE=class: grid, width: 496]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Yên Ngô[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Delta[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]730[/TD]

[TD]903663388[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]ngohung198[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]815[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]subaxa[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]710[/TD]

[TD]995259501[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Cùi Ngô (Kenshin)[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD]600[/TD]

[TD]942505858[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]thongcons[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]650[/TD]

[TD]982942000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Trãi Ngô[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]615[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]BAOOAI911[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]645[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]FSO[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]950[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Trung thu Gian[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD=align: right]750[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ngô[/TD]

[TD]Đức Dương[/TD]

[TD]Nam[/TD]

[TD] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]<