duyanh3339
Điểm đôi: 780
Tham gia
Thích
22

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • <p><p><p><a href="<a href="<a href="[URL="http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html"]http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html[/URL]" rel="external nofollow">[URL="http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html"]http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html[/URL]</a>" rel="external nofollow"><a href="[URL="http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html"]http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html[/URL]" rel="external nofollow">[URL="http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html"]http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html[/URL]</a></a>" rel="external nofollow"><strong>chuyển nhà thành hưng</strong></a> Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Giao, thành phố cần quy định cụ thể một công trình có số vốn bao nhiêu tiền, ảnh hưởng đến bao nhiêu người dân thì buộc phải qua phản biện độc lập, không phải phản biện ở cấp nội bộ các sở như hiện nay.</p></p></p>

    <p><p><p>“Vì nhiều đơn vị phản biện dưới quyền giám đốc sở nên không thể không ủng hộ dự án. Phản biện độc lập thì mới có thể nói thẳng, nói thật. Hiện có tình trạng khi dự án bị trục trặc, thành phố yêu cầu báo cáo thì sở ngành mới mời phản biện. Nhưng khi tổ chức hội thảo thì tài liệu chỉ đưa trước một tuần nên thật ra cũng chỉ là phản biện cho vui”, ông Giao nói.</p></p></p>

    <p><p><p>Còn Chủ tịch Hiệp hội nhựa - TS Trần Công Hoàng Quốc Trang đề nghị lãnh đạo thành phố phải xử lý các vấn đề mang tính khoa học, lâu dài chứ không nên chỉ giải quyết một vụ việc “cho dân họ sướng”.</p></p></p>
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Loading...
Top