Little Lion

Moderators
 • Số bài viết

  195
 • Gia nhập

 • Đăng nhập

Điểm

238 Excellent

Về Little Lion

 • Danh hiệu
  Moderator
 • Sinh nhật 17/08/1982

Personal Information

 • Điểm VTR
  705
 1. <p><p><p>Xin chào bạn ! </p></p></p>

  <p><p><p>Mình hay cung cấp <a href="<a href="<a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a></a>" rel="external nofollow"><strong>sim 3g viettel tron goi</strong></a> dùng kết nối internet tốc độ cao không cần nạp tiền giá tốt ! </p></p></p>

  <p><p><p>Nếu cần thì liên lạc với Mình là Mr Tùng 0963.706.880 đặt mua được giao tận nơi <strong>sim 3g 1 năm viettel</strong> miễn phí hoặc xem thêm tại <a href="<a href="<a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a></a>" rel="external nofollow"><strong><a href="<a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/" rel="external nofollow">http://sim3gviettel.vn/sim-3g-viettel-tron-goi-1-nam-mua-1-lan-dung-ca-nam-gia-re-nhat/</a></a></strong></a> </p></p></p>

  <p><p><p>Thông cảm nếu làm phiền bạn nhé <img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/biggrin.png" alt=":D" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /></p></p></p>

 2. <p><p><p>Thông tư tiễn đưa xem áp dụng thực tế cao hơn, linh hoạt hơn, doanh nghiệp lắm thời cơ lựa chọn.</p></p></p>

  <p><p><p>Tách bặt mưu dóm và thuế, hướng tới phục mùa nhu cầu quản ngại trừng trị, điều hành doanh nghiệp. lắm <a href="<a href="<a href="http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/</a></a>" rel="external nofollow">kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC</a> dạng nói đây là lượt trước nhất chế tầm mão nhen nhóm tặng doanh nghiệp nhỡ và bé giàu sự khác biệt giữa chi phí, nướu nhuận mão dúm, doanh thâu so cùng doanh thâu tâm tính <a href="<a href="<a href="http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/</a></a>" rel="external nofollow">hướng dẫn thực hành kế toán dn nhỏ và vừa năm 2017</a> thuế khoá TNDN, thuế má ví trừng phạt gia tăng và thâu gia nhập chịu thuế khoá, phí tổn nhằm trừ.</p></p></p>

 3. <p><p><p>Thông tư đeo tính toán vận dụng thực tế cao hơn, lẻ hoạt hơn, doanh nghiệp có cơ hội chọn lọc.</p></p></p>

  <p><p><p>Tách biệt mão tốp và thuế, hướng đến phủ phục vụ nhu cầu quản ngại trừng trị, điều hành doanh nghiệp. nhiều <a href="<a href="<a href="http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892062-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-nam-2017-tt133-2016-tt-btc/</a></a>" rel="external nofollow">kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thông tư 133/2016/TT-BTC</a> dạng nói đây là bận trước hết chế tầm mưu dóm cho doanh nghiệp nhỡ và nhỏ nhiều sự khác biệt giữa phí, nướu nhuận mưu toán, doanh thâu sánh đồng doanh thâu tính hạnh <a href="<a href="<a href="http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/" rel="external nofollow">http://webketoan.com/threads/2892060-huong-dan-thuc-hien-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-thong-tu-133-2016-tt-btc-moi-nhat/</a></a>" rel="external nofollow">hướng dẫn thực hành cđkt dn nho va vua thông tư 133/2016/TT-BTC</a> thuế TNDN, thuế má giá như trị gia tăng và thâu gia nhập chịu thuế khoá, chi phí thắng ngoại trừ.</p></p></p>

 4. <p><p><p><a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a> <a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a> <a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a> chuyên nghiệp, tối ưu seo, bảo hành trọn đời, tích hợp hiển thị trên mọi trình duyệt mobile. LH: 0909.444.666 <a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a> <a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a> <a href="<a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a>" rel="external nofollow"><a href="<a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a>" rel="external nofollow"><a href="http://dichvuthietkewebwordpress.com/" rel="external nofollow">http://dichvuthietkewebwordpress.com/</a></a></a></p></p></p>

  <p><p><p>924972245</p></p></p>

 5. Tuần này nhớ ra nhé Phan Thành
 6. Cái này để Dokuvi nhận thôi
 7. Anh sợ ra 26 rồi, ra 26 Phan Thành toàn bắt nạt sợ lém ((((
 8. Quỳnh poly nhớ mang sinh tố lúa gạo cho Phan Thành nhé
 9. Thế muốn thế lào
 10. Hi BTC, Xác nhận là partner của Quynhpoli.
 11. GS cũng từng là thành viên của 26 mà chả thấy tài trợ
 12. Đôi anh đủ điếm Tuyên tây hồ: 660. (IT chưa up điểm X_X)
 13. vẫn phải đợi :D
 14. Chờ đợi là hạnh phúc nhé
 15. toàn cám ơn suông X-(X-(X-(