Trinh Nguyễn

Moderators
 • Số bài viết

  4.306
 • Gia nhập

 • Đăng nhập

Điểm

7.144 Excellent

Về Trinh Nguyễn

 • Danh hiệu
  Moderator
 • Sinh nhật 15/02/1970

Personal Information

 • Điểm VTR
  570
 1. Chúc giải thành công tốt đẹp!
 2. CHúc giải thành công tốt đẹp!
 3. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Trinh Nguyễn 570 + Kalotyni 825 3. Dungbinhdinh 740+ PN (NTT) 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. LeVuPhuong 700 + Thaohan2710 700 ( BQT chấp nhận điểm cho giải này +50d so với đề xuất) 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.Sơn gohan 770+PN 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Sơn David 705 + cần tìm PN 15. Tâm tándat 810 + PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 17. Thảo P6 600 + PN Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. BTC 20. Hải Yến 765 + Hải BH 660- Trưởng BTC bảo lãnh trình 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. BTC 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. Như Huỳnh 600+Giang TT 850 NTT 31. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) 32. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 Full Standby 1. Son-go-han 770+ cần tìm PN 2. Tam Trinh 795+ pn 3. 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 4. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. BTC 3. BTC 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. Dyane257 740 + Thaohan2710 700 ( BQT chấp nhận điểm cho giải này +50d so với đề xuất) 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.ChuTruong 600 + Quynh Daklak 850 NTT 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 15. Như Huỳnh 600+PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 17. .......................................... Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 ( chuyển từ nhánh 1) 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. Sơn David 705 + cần tìm PN 20. Hải Yến 765 + PN 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Hà Bình Dương 800 + Tuấn gas 630 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. BTC 31. Trinh Nguyễn 570 + Kalotyni 825 32. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) 33. .................................... Full Standby 1. Son-go-han 770+ cần tìm PN 2. Tam Trinh 795+ pn 3. Giang TT 850+ cần tìm PN 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 5. Đôi của bạn lên danh sách chính thức ở STT 8/ nhánh 1 thi đấu ngày thứ 7 Chúc bạn thi đấu thành công
 6. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Son-go-han 770+ Thư TL 635 3. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. Dyane257 740 + Thaohan2710 650 ( Điểm đề xuất Vtennis/ BQT check lại) 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.ChuTruong 600 + Quynh Daklak 850 NTT 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 15. Như Huỳnh 600+PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. BTC 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. Sơn David 705 + cần tìm PN 20. Hải Yến 765 + PN 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Hà Bình Dương 800 + Tuấn gas 630 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. Huyền Nguyễn + PN 31. Trinh Nguyễn 570 + Kalotyni 825 32. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) 33. .................................... Full Standby 1. 2. Tam Trinh 795+ pn 3. Giang TT 850+ cần tìm PN 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 7. Ớt Hiểm: 725 = + 10 giải Cà Mau T7, - 5 giải DN T8 = 730 Phuongngoan:= - 5 giải CM T7, + 10 giải DN T8 = 655 Diễm BL: 680 = - 5 giải CM T7 = 675 Loan HG: 845 = -5 giải CM T7 = 840 Oanh GV: 665 = + 10 giải DN = 675 Xì Trum: 645 = + 5 giải DN T8 = 650 Như Huỳnh: 600 = - 5 giải DN T8 = 595 Triệu Minh: 720 = - 5 giải DN T8, - 5 giải PL = 710 PhuongMasha: 645 = + 10 giải PL = 655 Lệ Chém: 690 = + 5 giải PL = 695 ThaoVT: 780 = + 5 giải PL = 785 Jessy Nguyễn: 585 = - 5 giải PL = 580 Trinh Nguyễn: 575 = - 5 giải PL = 570 Donal: 730 = - 5 giải PL = 720 Châu: 720 = - 5 giải PL = 715 Yến Bắc: 765 = - 5 giải PL = 760 NiNa: 680 = - 5 giải PL = 675 Mai Vàng: 660 = - 5 giải PL = 655 Các bạn nữ kiểm tra lại thành tích để Trinh Nguyễn điều chỉnh lần cuối trước khi gửi IT cập nhật cộng trừ điểm BQT không có trách nhiệm điều chỉnh lại sai sót- nếu có sau khi gửi IT cập nhật, dự kiến trước ngày 20/10/2016 Trân trọng
 8. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Son-go-han 770+ Thư TL 635 3. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. BTC 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.ChuTruong 600 + Quynh Daklak 850 NTT 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 15. Như Huỳnh 600+PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. BTC 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. Sơn David 705 + cần tìm PN 20. Hải Yến 765 + PN 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Hà Bình Dương 800 + Tuấn gas 630 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. Huyền Nguyễn 565 + PN 31. Trinh Nguyễn + kalotyni 825 32. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) Full Standby 1. Dyane257 740 + Thaohan2710 650 ( Điểm đề xuất Vtennis/ BQT check lại) 2. Tam Trinh 795+ pn 3. Giang TT 850 + cần tìm PN 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 9. Hiện 32 đôi đã Full, BTC tạm đưa bạn vào danh sách Stand by, nếu mở rộng số cặp VĐV hoặc các đôi VĐV hủy bỏ, BTC sẽ đưa đôi của bạn lên chính thức nhé Cảm ơn bạn đã tham gia giải
 10. Kính gửi các VĐV Việc cập nhập danh sách VĐV thì đấu, BTC có xin ý kiến BQT diễn đàn tạm chấp nhận trừ điểm trước. Đến ngày bốc thăm, nếu BQT chưa cập nhật cộng/ trừ điểm thì BTC sẽ loại các cặp VĐV vượt điểm so với điều lệ. Danh sách hiện có 2 cặp VĐV được tạm chấp nhận Kính thông báo cho các VĐV được rõ Trinh Nguyễn
 11. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Son-go-han 770+ Thư TL 635 3. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. BTC 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.ChuTruong 600 + Quynh Daklak 850 NTT 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 15. Như Huỳnh 600+PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. BTC 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. Sơn David 705 + cần tìm PN 20. Hải Yến 765 + PN 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Hà Bình Dương 800 + Tuấn gas 630 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. Huyền Nguyễn 565 + PN 31. Trinh Nguyễn + kalotyni 825 32. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) Full Standby 1. 2. Tam Trinh 795+ pn 3. Giang TT 835 + cần tìm PN 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 12. Thông báo nội dung đôi nam nữ: Do số lượng đã sắp full, BTC đề nghị các VĐV đã đăng ký nhanh chóng bổ sung PN để BTC hoàn thiện danh sách. Trân trọng Trinh Nguyễn
 13. Chúc giải thành công tốt đẹp!
 14. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Son-go-han 770+ Thư TL 635 3. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 + PN 8. BTC 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10. Lệ Quốc 595 + PN 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 15. Như Huỳnh 600+PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. BTC 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. Sơn David 705 + cần tìm PN 20. Hải Yến 765 + PN 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Hà Bình Dương 800 + Tuấn gas 630 26. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 27. Trung râu 725 + Trang Nhatrang 675 28. Longsport 825 + voLongsport 595 29. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 30. Huyền Nguyễn 565 + PN ----- ------ 32. Full Standby 1. 2. Tam Trinh 795+ pn 3. Giang TT 835 + cần tìm PN 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN
 15. Danh sách cập nhật 1.425 VTR Cập nhật danh sách đôi nam nữ 1.425 [Nhánh 1- thi đấu ngày thứ 7 1. HoaThinhThanh 770+ Lyn Lyn 675 (NTT) 2. Trinh Nguyễn 570 + Kalotyni 825 3. Dungbinhdinh 740+ PN (NTT) 4. Hung DN 705+ Nhi NT 730 (NTT) 5. Chung Hoa Nắng 770+ Mai Vàng 665 (NTT) 6. Oanh GV 665+ CotoThanh 760 7. Loan HG 845 (-5 giải Cà Mau T7) + Truongcongtu 610 (NTT) 8. LeVuPhuong 700 + Thaohan2710 700 ( BQT chấp nhận điểm cho giải này +50d so với đề xuất) 9. Loan DN 650 + Hải CLB QuangHuy 775 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 10.ChuTruong 600 + An Kiên Giang 850 NTT 11. HuyCoset 770+Kỳ Võ 12. Quãng BCA 790+Phương Masha 645 13. Sơn David 705 + cần tìm PN 15. Tâm tándat 810 + PN 16.Tâm Ucraina 775 + Huyen Thanh 590 17. Thảo P6 600 + PN Full nhánh 1 Nhánh 2- thi đấu ngày chủ nhật 17. Phuong Ngoan 650+ Tran Ha 780 18. Ngọc Thanh 695 + Ớt Hiểm 725 19. BTC 20. Hải Yến 765 + Hải BH 660- Trưởng BTC bảo lãnh trình 21. Jessy Nguyễn 585 + Tuấn mực 850 22. Ốc Chi Lâm 715 + PN 23. Kynhong 750 + PN 24. Tú tè 820 + Trang BH 600 ( Vinh DN bảo lãnh trình) 25. Quân TTA 790 + Xitrum 645- NTT 26. Longsport 825 + voLongsport 595 27. Luận DN 850 + Thảo Lê 550 28. Như Huỳnh 600+Giang TT 850 NTT 29. TrieuMinh 720 (-10, giải DongNai T8+ giải PLinh T9)+ NguyenPhong 740 (NTT) 30. Nam râu 700 + Châu C.Thơ 720 31. Trung râu 725 + Trang Nha trang 675 (NTT) 32. Full Standby 1. Son-go-han 770+ cần tìm PN 2. Tam Trinh 795+ pn 3. 4. Nam Nguyễn 825 + cần tìm PN