Bảng điểm
 1. conchimlele

  Lâm Quang Trí

  conchimlele

  VTR: 1250

 2. TINLE802

  Lê Trung Tín

  TINLE802

  VTR: 1200

 3. BIGSNAKE

  Trần An Thắng

  BIGSNAKE

  VTR: 1190

 4. Thắng bò

  Thắng bò

  Thắng bò

  VTR: 1170

 5. Cangtroadaiphap

  Được (Quốc Khanh)

  Cangtroadaiphap

  VTR: 1155

 6. TIEULONG

  Trần Văn Chất

  TIEULONG

  VTR: 1150

 7. Chí tài mập

  Nguyễn Văn Thanh Phong (Phong điện)

  Chí tài mập

  VTR: 1150

 8. Hậu Hà Nam

  Hậu Hà Nam

  Hậu Hà Nam

  VTR: 1130

 9. Passing short

  Hùng còi

  Passing short

  VTR: 1130

 10. chautennis123

  chautennis

  chautennis123

  VTR: 1125

 11. Duy Tran Tennis

  Duy Q6

  Duy Tran Tennis

  VTR: 1125

 12. Adidas

  Bùi Trí Nguyên

  Adidas

  VTR: 1125

 13. HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  VTR: 1120

 14. xinnole

  xinnole

  xinnole

  VTR: 1100

 15. Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  VTR: 1075

 16. HuyCameroon

  HuyCameroon

  HuyCameroon

  VTR: 1070

 17. TiĐểu

  TiĐểu

  TiĐểu

  VTR: 1060

 18. vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  VTR: 1050

 19. Cường k34

  Cường k34

  Cường k34

  VTR: 1045

 20. Trinh DN

  Chinh ĐNai

  Trinh DN

  VTR: 1035

 21. LacChiHoa

  LacChiHoa

  LacChiHoa

  VTR: 1025

 22. Awesome

  Awesome

  Awesome

  VTR: 1025

 23. sportpro.vn

  sportpro.vn

  sportpro.vn

  VTR: 1020

 24. Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  VTR: 1020

 25. Epicuro

  Epicuro

  Epicuro

  VTR: 1020

 26. vutennis

  vutennis

  vutennis

  VTR: 1015

 27. Khanhgiao

  Khánh đầu bạc ( hội an)

  Khanhgiao

  VTR: 1015

 28. Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  VTR: 1015

 29. cav_vnn

  Vũ (Bình Dương)

  cav_vnn

  VTR: 1005

 30. bokyhoa1

  bokyhoa1

  bokyhoa1

  VTR: 1005