Bảng điểm
 1. HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  VTR: 1100

 2. sportpro.vn

  sportpro.vn

  sportpro.vn

  VTR: 1000

 3. royal

  royal

  royal

  VTR: 950

 4. Thanh Lão Tà

  Thanh Lão Tà

  Thanh Lão Tà

  VTR: 950

 5. baotennis

  baotennis

  baotennis

  VTR: 950

 6. vitennis

  vitennis

  vitennis

  VTR: 925

 7. LongHaDong

  LongHaDong

  LongHaDong

  VTR: 910

 8. pickupboy

  pickupboy

  pickupboy

  VTR: 900

 9. Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  VTR: 900

 10. Ngọc sm

  Ngọc sm

  Ngọc sm

  VTR: 900

 11. teppi

  teppi

  teppi

  VTR: 875

 12. Tennis17k

  Tennis17k

  Tennis17k

  VTR: 875

 13. Hải Nam

  Hải Nam

  Hải Nam

  VTR: 860

 14. titthaibinh

  titthaibinh

  titthaibinh

  VTR: 850

 15. Hadonic

  Hadonic

  Hadonic

  VTR: 850

 16. son_sport

  son_sport

  son_sport

  VTR: 840

 17. TRUNG-KHÁNH HÒA

  TRUNG-KHÁNH HÒA

  TRUNG-KHÁNH HÒA

  VTR: 840

 18. congngo

  congngo

  congngo

  VTR: 835

 19. phạm sơn

  Phạm sơn

  phạm sơn

  VTR: 830

 20. Tuananh.ace

  Tuananh.ace

  Tuananh.ace

  VTR: 830

 21. Võ Đang

  Võ Đang

  Võ Đang

  VTR: 830

 22. Toàn Từ Liêm

  Toàn Từ Liêm

  Toàn Từ Liêm

  VTR: 830

 23. Chinhhp

  chinhhp

  Chinhhp

  VTR: 825

 24. SOT95

  SOT95

  SOT95

  VTR: 825

 25. NgViettramlang

  NgViettramlang

  NgViettramlang

  VTR: 825

 26. Truongdm

  Truongdm

  Truongdm

  VTR: 825

 27. toibgtimescom

  Toibgtimescom

  toibgtimescom

  VTR: 825

 28. Huy Bẹt

  Huy Bẹt

  Huy Bẹt

  VTR: 820

 29. Chương tennis

  chương tennis

  Chương tennis

  VTR: 820

 30. Đạt.BL

  Đạt.BL

  Đạt.BL

  VTR: 820