Bảng điểm
 1. Thắng bò

  Thắng bò

  Thắng bò

  VTR: 1150

 2. HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  VTR: 1100

 3. sportpro.vn

  sportpro.vn

  sportpro.vn

  VTR: 1000

 4. royal

  royal

  royal

  VTR: 950

 5. vitennis

  vitennis

  vitennis

  VTR: 925

 6. pickupboy

  pickupboy

  pickupboy

  VTR: 900

 7. Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  VTR: 900

 8. baotennis

  baotennis

  baotennis

  VTR: 900

 9. Tennis17k

  Tennis17k

  Tennis17k

  VTR: 875

 10. son_sport

  son_sport

  son_sport

  VTR: 840

 11. TRUNG-KHÁNH HÒA

  TRUNG-KHÁNH HÒA

  TRUNG-KHÁNH HÒA

  VTR: 840

 12. Toàn Từ Liêm

  Toàn Từ Liêm

  Toàn Từ Liêm

  VTR: 835

 13. HOÀNG FICK

  Hoàng Fick

  HOÀNG FICK

  VTR: 830

 14. SOT95

  SOT95

  SOT95

  VTR: 825

 15. NgViettramlang

  NgViettramlang

  NgViettramlang

  VTR: 825

 16. Truongdm

  Truongdm

  Truongdm

  VTR: 825

 17. Chinhhp

  chinhhp

  Chinhhp

  VTR: 825

 18. toibgtimescom

  Toibgtimescom

  toibgtimescom

  VTR: 825

 19. Võ Đang

  Võ Đang

  Võ Đang

  VTR: 825

 20. titthaibinh

  titthaibinh

  titthaibinh

  VTR: 820

 21. Ngọc sm

  Ngọc sm

  Ngọc sm

  VTR: 820

 22. LongHaDong

  LongHaDong

  LongHaDong

  VTR: 820

 23. Đỗ Hoàng Lan

  Đỗ Hoàng Lan

  Đỗ Hoàng Lan

  VTR: 820

 24. Chương tennis

  chương tennis

  Chương tennis

  VTR: 820

 25. Tín hải phòng

  Tín hải phòng

  Tín hải phòng

  VTR: 820

 26. Tuananh.ace

  Tuananh.ace

  Tuananh.ace

  VTR: 820

 27. Đạt.BL

  Đạt.BL

  Đạt.BL

  VTR: 820

 28. Thắng sầu riêng

  Thắng sầu riêng

  Thắng sầu riêng

  VTR: 820

 29. Ba Dứa 01

  Ba Dứa 01

  Ba Dứa 01

  VTR: 820

 30. Huy sặt 88

  Huy sặt 88

  Huy sặt 88

  VTR: 820