Bảng điểm
 1. xinnole

  xinnole

  xinnole

  VTR: 1125

 2. Rum Khung

  Rum Khung (LĐQV ĐN)

  Rum Khung

  VTR: 1050

 3. vutennis

  vutennis

  vutennis

  VTR: 1025

 4. Khanhgiao

  Khánh đầu bạc ( hội an)

  Khanhgiao

  VTR: 1015

 5. MinhBeo

  MinhBeo (LĐQV TH)

  MinhBeo

  VTR: 975

 6. Nam Hồ

  Nam Hồ (LĐQV ĐNANG)

  Nam Hồ

  VTR: 975

 7. phu_su_dn

  Su Phu

  phu_su_dn

  VTR: 960

 8. huynhminhtri

  huynhminhtri( Quãng Nam)

  huynhminhtri

  VTR: 950

 9. 5 Tao

  5 Tao

  5 Tao

  VTR: 950

 10. phuoctran

  phuoctran ( quãng trị))

  phuoctran

  VTR: 950

 11. Hiếu94

  Hiếu (huế)

  Hiếu94

  VTR: 950

 12. Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  VTR: 900

 13. vietdn

  vietdn

  vietdn

  VTR: 900

 14. Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  VTR: 900

 15. gialang78

  gialang78

  gialang78

  VTR: 900

 16. ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  VTR: 900

 17. sin_roger

  sin_roger

  sin_roger

  VTR: 900

 18. giangcoi2205

  giangcoi2205

  giangcoi2205

  VTR: 900

 19. hoduong287

  Hồ hà hải Dương

  hoduong287

  VTR: 900

 20. Đạt kẻ huỷ diệt

  Quốc Đạt

  Đạt kẻ huỷ diệt

  VTR: 900

 21. Tue-QK5

  Tue-QK5

  Tue-QK5

  VTR: 865

 22. thanh_tw3

  thanh_tw3

  thanh_tw3

  VTR: 865

 23. Hưng sb

  Hưng sb

  Hưng sb

  VTR: 865

 24. vĩnh euro

  vĩnh (Quãng Nam)

  vĩnh euro

  VTR: 865

 25. Hau Euro

  Hau Euro

  Hau Euro

  VTR: 860

 26. Phạm Minh Đức

  Phạm Minh Đức(Quãng Ngãi)

  Phạm Minh Đức

  VTR: 850

 27. ngocchau

  ngocchau râu

  ngocchau

  VTR: 850

 28. Phovcb

  Phổ (Quãng Ngãi)

  Phovcb

  VTR: 850

 29. hòa bình định

  Trần Quang Hòa

  hòa bình định

  VTR: 850

 30. ngohoangthanh

  ngohoangthanh (thanh cao tw3)

  ngohoangthanh

  VTR: 835