Bảng điểm
 1. xinnole

  xinnole

  xinnole

  VTR: 1100

 2. Khách

  Lâm LĐQV

  (Chưa có nick)

  VTR: 1075

 3. Rum Khung

  Rum Khung (LĐQV ĐN)

  Rum Khung

  VTR: 1025

 4. Khanhgiao

  Khánh đầu bạc ( hội an)

  Khanhgiao

  VTR: 1015

 5. vutennis

  vutennis

  vutennis

  VTR: 1000

 6. phu_su_dn

  Su Phu

  phu_su_dn

  VTR: 960

 7. huynhminhtri

  huynhminhtri( Quãng Nam)

  huynhminhtri

  VTR: 950

 8. 5 Tao

  5 Tao

  5 Tao

  VTR: 950

 9. phuoctran

  phuoctran ( quãng trị))

  phuoctran

  VTR: 950

 10. Hiếu94

  Hiếu (huế)

  Hiếu94

  VTR: 950

 11. MinhBeo

  MinhBeo (LĐQV TH)

  MinhBeo

  VTR: 950

 12. Nam Hồ

  Nam Hồ (LĐQV ĐNANG)

  Nam Hồ

  VTR: 950

 13. Khách

  Bi Em

  (Chưa có nick)

  VTR: 900

 14. Khách

  Hùng Xpo

  (Chưa có nick)

  VTR: 900

 15. Khách

  Huy Tw3

  (Chưa có nick)

  VTR: 900

 16. Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  VTR: 900

 17. vietdn

  vietdn

  vietdn

  VTR: 900

 18. Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  VTR: 900

 19. gialang78

  gialang78

  gialang78

  VTR: 900

 20. ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  VTR: 900

 21. sin_roger

  sin_roger

  sin_roger

  VTR: 900

 22. giangcoi2205

  giangcoi2205

  giangcoi2205

  VTR: 900

 23. hoduong287

  Hồ hà hải Dương

  hoduong287

  VTR: 900

 24. Đạt kẻ huỷ diệt

  Quốc Đạt ( Bình Định)

  Đạt kẻ huỷ diệt

  VTR: 900

 25. Khách

  Dũng Clo

  (Chưa có nick)

  VTR: 875

 26. Tue-QK5

  Tue-QK5

  Tue-QK5

  VTR: 865

 27. thanh_tw3

  thanh_tw3

  thanh_tw3

  VTR: 865

 28. Hưng sb

  Hưng sb

  Hưng sb

  VTR: 865

 29. vĩnh euro

  vĩnh (Quãng Nam)

  vĩnh euro

  VTR: 865

 30. Hau Euro

  Hau Euro

  Hau Euro

  VTR: 860