Bảng điểm
 1. conchimlele

  Lâm Quang Trí

  conchimlele

  VTR: 1250

 2. TINLE802

  Lê Trung Tín

  TINLE802

  VTR: 1200

 3. BIGSNAKE

  Trần An Thắng

  BIGSNAKE

  VTR: 1190

 4. Cangtroadaiphap

  Được (Quốc Khanh)

  Cangtroadaiphap

  VTR: 1155

 5. TIEULONG

  Trần Văn Chất

  TIEULONG

  VTR: 1150

 6. Chí tài mập

  Nguyễn Văn Thanh Phong (Phong điện)

  Chí tài mập

  VTR: 1150

 7. Passing short

  Hùng còi

  Passing short

  VTR: 1130

 8. chautennis123

  chautennis

  chautennis123

  VTR: 1125

 9. Duy Tran Tennis

  Duy Q6

  Duy Tran Tennis

  VTR: 1125

 10. Adidas

  Bùi Trí Nguyên

  Adidas

  VTR: 1125

 11. Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  VTR: 1075

 12. HuyCameroon

  HuyCameroon

  HuyCameroon

  VTR: 1070

 13. TiĐểu

  TiĐểu

  TiĐểu

  VTR: 1060

 14. vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  VTR: 1050

 15. Cường k34

  Cường k34

  Cường k34

  VTR: 1045

 16. Trinh DN

  Chinh ĐNai

  Trinh DN

  VTR: 1035

 17. LacChiHoa

  LacChiHoa

  LacChiHoa

  VTR: 1025

 18. Awesome

  Awesome

  Awesome

  VTR: 1025

 19. Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  VTR: 1020

 20. Epicuro

  Epicuro

  Epicuro

  VTR: 1020

 21. Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  VTR: 1015

 22. cav_vnn

  Vũ (Bình Dương)

  cav_vnn

  VTR: 1005

 23. bokyhoa1

  bokyhoa1

  bokyhoa1

  VTR: 1005

 24. Khách

  Quy nho

  (Chưa có nick)

  VTR: 1000

 25. tautochanh

  tautochanh

  tautochanh

  VTR: 1000

 26. THÀNH GV

  THÀNH GV

  THÀNH GV

  VTR: 1000

 27. khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  VTR: 1000

 28. khaitanimex

  khaitanimex

  khaitanimex

  VTR: 995

 29. VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VTR: 985

 30. kietlat

  Kiệt Kỳ Hoà

  kietlat

  VTR: 985