Bảng điểm
 1. Bé Huyền

  Bé Huyền

  Bé Huyền

  VTR: 860

 2. Loan - HG

  Loan - HG

  Loan - HG

  VTR: 840

 3. Thao Vungtau

  Thao Vungtau

  Thao Vungtau

  VTR: 785

 4. TuBC

  TuBC

  TuBC

  VTR: 770

 5. Hải Yến

  Hải Yến

  Hải Yến

  VTR: 760

 6. Trâm Đà Lạt

  Trâm Đà Lạt

  Trâm Đà Lạt

  VTR: 755

 7. Uyên Nha Trang

  Uyên Nha Trang

  Uyên Nha Trang

  VTR: 750

 8. MEOMAP

  MEOMAP

  MEOMAP

  VTR: 740

 9. Ớt Hiểm

  Ớt Hiểm

  Ớt Hiểm

  VTR: 730

 10. HoangNgannnn

  HoangNgannnn

  HoangNgannnn

  VTR: 730

 11. Nhi Nha Trang

  Nhi Nha Trang

  Nhi Nha Trang

  VTR: 730

 12. donald69

  donald69

  donald69

  VTR: 725

 13. Phoenix

  Giang Bình Dương

  Phoenix

  VTR: 725

 14. Châu

  Châu CT

  Châu

  VTR: 715

 15. sharanguyen

  sharanguyen

  sharanguyen

  VTR: 710

 16. khamisticker

  khamisticker

  khamisticker

  VTR: 710

 17. Triệu Minh

  Triệu Minh

  Triệu Minh

  VTR: 710

 18. Linhnguyen78

  Linhnguyen78

  Linhnguyen78

  VTR: 705

 19. Xuan Yen

  Xuan Yen

  Xuan Yen

  VTR: 700

 20. Ánh 9 Cua

  Ánh 9 Cua

  Ánh 9 Cua

  VTR: 695

 21. maktina66

  maktina66

  maktina66

  VTR: 695

 22. bambi

  bambi

  bambi

  VTR: 690

 23. huongbinhduong

  huongbinhduong

  huongbinhduong

  VTR: 690

 24. Ngọc Lộc

  Ngọc Lộc

  Ngọc Lộc

  VTR: 680

 25. Nguyễn Lan Châu

  Nguyễn Lan Châu

  Nguyễn Lan Châu

  VTR: 680

 26. Nina

  Nina

  Nina

  VTR: 675

 27. OANH GV

  OANH GV

  OANH GV

  VTR: 675

 28. Lynlyn

  Lynlyn

  Lynlyn

  VTR: 675

 29. Khách

  Diễm BL

  (Chưa có nick)

  VTR: 675

 30. kirilenko

  Linh Kirilenko

  kirilenko

  VTR: 675