Bảng điểm
 1. conchimlele

  Lâm Quang Trí

  conchimlele

  VTR: 1250

 2. TINLE802

  Lê Trung Tín

  TINLE802

  VTR: 1200

 3. BIGSNAKE

  Trần An Thắng

  BIGSNAKE

  VTR: 1190

 4. Cangtroadaiphap

  Được (Quốc Khanh)

  Cangtroadaiphap

  VTR: 1155

 5. TIEULONG

  Trần Văn Chất

  TIEULONG

  VTR: 1150

 6. Chí tài mập

  Nguyễn Văn Thanh Phong (Phong điện)

  Chí tài mập

  VTR: 1150

 7. Passing short

  Hùng còi

  Passing short

  VTR: 1130

 8. chautennis123

  chautennis

  chautennis123

  VTR: 1125

 9. xinnole

  xinnole

  xinnole

  VTR: 1125

 10. Duy Tran Tennis

  Duy Q6

  Duy Tran Tennis

  VTR: 1125

 11. Adidas

  Bùi Trí Nguyên

  Adidas

  VTR: 1125

 12. HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  HIẾU TRÂU ĐẤT

  VTR: 1100

 13. Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  Ti_Map_AG

  VTR: 1075

 14. HuyCameroon

  HuyCameroon

  HuyCameroon

  VTR: 1070

 15. TiĐểu

  TiĐểu

  TiĐểu

  VTR: 1060

 16. Rum Khung

  Rum Khung (LĐQV ĐN)

  Rum Khung

  VTR: 1050

 17. vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  vinhdathuynh

  VTR: 1050

 18. Cường k34

  Cường k34

  Cường k34

  VTR: 1045

 19. Trinh DN

  Chinh ĐNai

  Trinh DN

  VTR: 1035

 20. LacChiHoa

  LacChiHoa

  LacChiHoa

  VTR: 1025

 21. vutennis

  vutennis

  vutennis

  VTR: 1025

 22. Awesome

  Awesome

  Awesome

  VTR: 1025

 23. Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  Luận Tennis365

  VTR: 1020

 24. Epicuro

  Epicuro

  Epicuro

  VTR: 1020

 25. Khanhgiao

  Khánh đầu bạc ( hội an)

  Khanhgiao

  VTR: 1015

 26. Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  Cuong khanh hoa

  VTR: 1015

 27. cav_vnn

  Vũ (Bình Dương)

  cav_vnn

  VTR: 1005

 28. bokyhoa1

  bokyhoa1

  bokyhoa1

  VTR: 1005

 29. Khách

  Quy nho

  (Chưa có nick)

  VTR: 1000

 30. sportpro.vn

  sportpro.vn

  sportpro.vn

  VTR: 1000