Bảng điểm
 1. tautochanh

  tautochanh

  tautochanh

  VTR: 1000

 2. THÀNH GV

  THÀNH GV

  THÀNH GV

  VTR: 1000

 3. khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  VTR: 1000

 4. khaitanimex

  khaitanimex

  khaitanimex

  VTR: 995

 5. VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VTR: 985

 6. kietlat

  Kiệt Kỳ Hoà

  kietlat

  VTR: 985

 7. tri tan huy long

  tri tan huy long

  tri tan huy long

  VTR: 985

 8. TRUNG GẦY

  TRUNG GẦY

  TRUNG GẦY

  VTR: 980

 9. spider Prince

  Thái

  spider Prince

  VTR: 980

 10. quan_soctrang

  quan_soctrang

  quan_soctrang

  VTR: 975

 11. tuan3a

  Tuan3A

  tuan3a

  VTR: 975

 12. MinhBeo

  MinhBeo (LĐQV TH)

  MinhBeo

  VTR: 975

 13. Nam Hồ

  Nam Hồ (LĐQV ĐNANG)

  Nam Hồ

  VTR: 975

 14. rafaelviet

  rafaelviet

  rafaelviet

  VTR: 975

 15. ZIN917

  ZIN917

  ZIN917

  VTR: 975

 16. Thuong-den

  Thuong-den

  Thuong-den

  VTR: 975

 17. PhuongKT

  Phương nhím (Phương Hà Tĩnh)

  PhuongKT

  VTR: 975

 18. tuan3a

  Tuan3A

  tuan3a

  VTR: 975

 19. Trietbongban

  Lý Minh Triết

  Trietbongban

  VTR: 970

 20. HERO

  HERO

  HERO

  VTR: 970

 21. Gullevus

  Gullevus

  Gullevus

  VTR: 970

 22. tungsadec

  tungsadec

  tungsadec

  VTR: 965

 23. tythanhdarf

  Tý Thanh đa

  tythanhdarf

  VTR: 965

 24. vinh hau giang

  vinh hau giang

  vinh hau giang

  VTR: 960

 25. phu_su_dn

  Su Phu

  phu_su_dn

  VTR: 960

 26. luanq12

  luanq12

  luanq12

  VTR: 955

 27. Khách

  conghl

  (Chưa có nick)

  VTR: 950

 28. royal

  royal

  royal

  VTR: 950

 29. Thanh Lão Tà

  Thanh Lão Tà

  Thanh Lão Tà

  VTR: 950

 30. baotennis

  baotennis

  baotennis

  VTR: 950