Bảng điểm
 1. Khách

  Quy nho

  (Chưa có nick)

  VTR: 1000

 2. tautochanh

  tautochanh

  tautochanh

  VTR: 1000

 3. THÀNH GV

  THÀNH GV

  THÀNH GV

  VTR: 1000

 4. khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  khoaden_cantho

  VTR: 1000

 5. khaitanimex

  khaitanimex

  khaitanimex

  VTR: 995

 6. VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VIET HOANGLONG

  VTR: 985

 7. kietlat

  Kiệt Kỳ Hoà

  kietlat

  VTR: 985

 8. tri tan huy long

  tri tan huy long

  tri tan huy long

  VTR: 985

 9. TRUNG GẦY

  TRUNG GẦY

  TRUNG GẦY

  VTR: 980

 10. spider Prince

  Thái

  spider Prince

  VTR: 980

 11. quan_soctrang

  quan_soctrang

  quan_soctrang

  VTR: 975

 12. tuan3a

  Tuan3A

  tuan3a

  VTR: 975

 13. rafaelviet

  rafaelviet

  rafaelviet

  VTR: 975

 14. ZIN917

  ZIN917

  ZIN917

  VTR: 975

 15. Thuong-den

  Thuong-den

  Thuong-den

  VTR: 975

 16. PhuongKT

  Phương nhím (Phương Hà Tĩnh)

  PhuongKT

  VTR: 975

 17. tuan3a

  Tuan3A

  tuan3a

  VTR: 975

 18. royal

  royal

  royal

  VTR: 970

 19. Trietbongban

  Lý Minh Triết

  Trietbongban

  VTR: 970

 20. HERO

  HERO

  HERO

  VTR: 970

 21. Gullevus

  Gullevus

  Gullevus

  VTR: 970

 22. tungsadec

  tungsadec

  tungsadec

  VTR: 965

 23. tythanhdarf

  Tý Thanh đa

  tythanhdarf

  VTR: 965

 24. vinh hau giang

  vinh hau giang

  vinh hau giang

  VTR: 960

 25. luanq12

  luanq12

  luanq12

  VTR: 955

 26. Khách

  conghl

  (Chưa có nick)

  VTR: 950

 27. Khách

  Lâm Thanh Hoá

  (Chưa có nick)

  VTR: 950

 28. huynhminhtri

  huynhminhtri( Quãng Nam)

  huynhminhtri

  VTR: 950

 29. 5 Tao

  5 Tao

  5 Tao

  VTR: 950

 30. phuoctran

  phuoctran ( quãng trị))

  phuoctran

  VTR: 950