Bảng điểm
 1. phuoctran

  phuoctran ( quãng trị))

  phuoctran

  VTR: 950

 2. Hiếu94

  Hiếu (huế)

  Hiếu94

  VTR: 950

 3. MinhBeo

  MinhBeo (LĐQV TH)

  MinhBeo

  VTR: 950

 4. Nam Hồ

  Nam Hồ (LĐQV ĐNANG)

  Nam Hồ

  VTR: 950

 5. Nhat_An

  Nhat_An

  Nhat_An

  VTR: 950

 6. FSO

  FSO

  FSO

  VTR: 950

 7. Nadat

  Đạt model (Đạt mẫu)

  Nadat

  VTR: 950

 8. HUYCAO917

  HUYCAO917

  HUYCAO917

  VTR: 950

 9. Nam é

  Nam é

  Nam é

  VTR: 950

 10. Loi_KG

  Loi_KG

  Loi_KG

  VTR: 950

 11. Dinh-canh

  Dinh-canh

  Dinh-canh

  VTR: 950

 12. Minhtanimex

  Minhtanimex

  Minhtanimex

  VTR: 950

 13. ChopDauLau

  ChopDauLau

  ChopDauLau

  VTR: 950

 14. Chí Hiền

  Chí Hiền

  Chí Hiền

  VTR: 945

 15. duyk34

  duyk34

  duyk34

  VTR: 945

 16. Be4 CA

  Be4 CA

  Be4 CA

  VTR: 945

 17. chùa thanhlam

  Quốc chùa

  chùa thanhlam

  VTR: 945

 18. Gianghồ sky

  Gianghồ sky

  Gianghồ sky

  VTR: 940

 19. Long_HG

  Long_HG

  Long_HG

  VTR: 940

 20. Awayhuy

  Awayhuy

  Awayhuy

  VTR: 935

 21. TÍNH 175

  TÍNH 175

  TÍNH 175

  VTR: 935

 22. thanh_car

  thanh_car

  thanh_car

  VTR: 935

 23. Den anphu

  Den anphu

  Den anphu

  VTR: 935

 24. Hungbl

  Hungbl

  Hungbl

  VTR: 935

 25. Hà Quảng

  Hà nẫu

  Hà Quảng

  VTR: 935

 26. DUONG HENEKEN

  DUONG HENEKEN

  DUONG HENEKEN

  VTR: 930

 27. vitennis

  vitennis

  vitennis

  VTR: 925

 28. Khách

  Trường KA

  (Chưa có nick)

  VTR: 925

 29. Khách

  Quituhung

  (Chưa có nick)

  VTR: 925

 30. hoang lan anh

  Hoang Lan Anh

  hoang lan anh

  VTR: 925