Bảng điểm
 1. bolt

  bolt

  bolt

  VTR: 925

 2. Trọng Thủy

  Trọng Thủy

  Trọng Thủy

  VTR: 925

 3. luanvsg

  luanvsg

  luanvsg

  VTR: 925

 4. Donny

  Donny

  Donny

  VTR: 925

 5. Chuyên Lốp

  Chuyên Lốp

  Chuyên Lốp

  VTR: 925

 6. KHANHGUITAKEN

  KHANHGUITAKEN

  KHANHGUITAKEN

  VTR: 925

 7. Huân GV

  Huân GV

  Huân GV

  VTR: 925

 8. Suol_can tho

  Suol_can tho

  Suol_can tho

  VTR: 925

 9. hoang lan anh

  Hoang lan anh

  hoang lan anh

  VTR: 925

 10. binchicken

  binchicken

  binchicken

  VTR: 920

 11. BaoHQ

  BaoHQ

  BaoHQ

  VTR: 920

 12. Khách

  Thanh sadeco

  (Chưa có nick)

  VTR: 915

 13. bacchungngon1206

  bacchungngon1206

  bacchungngon1206

  VTR: 915

 14. VietNYC

  VietNYC

  VietNYC

  VTR: 915

 15. NGUYENQN

  NGUYENQN

  NGUYENQN

  VTR: 915

 16. Viết Thảo Đà Lạt

  Viết Thảo ĐL

  Viết Thảo Đà Lạt

  VTR: 915

 17. TuyenQ7

  TuyenQ7

  TuyenQ7

  VTR: 910

 18. fairplay Ky Hoa

  Công kỳ hoà

  fairplay Ky Hoa

  VTR: 910

 19. Hieu_Black

  Hieu_Black

  Hieu_Black

  VTR: 910

 20. Danh Dn

  Danh Dn

  Danh Dn

  VTR: 910

 21. DuyKyHoa

  DuyKyHoa

  DuyKyHoa

  VTR: 910

 22. DonKH

  Đờn kỳ hoà

  DonKH

  VTR: 910

 23. anhtuanlongkhanh

  anhtuanlongkhanh

  anhtuanlongkhanh

  VTR: 905

 24. thanh917

  thanh917

  thanh917

  VTR: 905

 25. pickupboy

  pickupboy

  pickupboy

  VTR: 900

 26. Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  Điệp Đại Hiệp

  VTR: 900

 27. minhyte

  Minhyte

  minhyte

  VTR: 900

 28. Khách

  Lamvictory

  (Chưa có nick)

  VTR: 900

 29. truong-dinh

  truong dinh

  truong-dinh

  VTR: 900

 30. Khách

  Bi Em

  (Chưa có nick)

  VTR: 900