Bảng điểm
 1. Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyễn Hữu Đạt

  VTR: 900

 2. vietdn

  vietdn

  vietdn

  VTR: 900

 3. Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  Hoangvuvo

  VTR: 900

 4. gialang78

  gialang78

  gialang78

  VTR: 900

 5. ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  ki_tho_da_nang

  VTR: 900

 6. sin_roger

  sin_roger

  sin_roger

  VTR: 900

 7. giangcoi2205

  giangcoi2205

  giangcoi2205

  VTR: 900

 8. doan2501

  Thịnh ròm

  doan2501

  VTR: 900

 9. KIÊN917

  KIÊN917

  KIÊN917

  VTR: 900

 10. Binh168

  Binh168

  Binh168

  VTR: 900

 11. khanhquan8

  khanhquan8

  khanhquan8

  VTR: 900

 12. thái anh

  thái anh

  thái anh

  VTR: 900

 13. Lá Tây Ninh

  Lá Tây Ninh

  Lá Tây Ninh

  VTR: 900

 14. hoduong287

  Hồ hà hải Dương

  hoduong287

  VTR: 900

 15. Đạt kẻ huỷ diệt

  Quốc Đạt ( Bình Định)

  Đạt kẻ huỷ diệt

  VTR: 900

 16. Tennis17k

  Tennis17k

  Tennis17k

  VTR: 895

 17. Wang

  Wang

  Wang

  VTR: 895

 18. haile

  haile

  haile

  VTR: 895

 19. vosama

  Vọng Sao Mai

  vosama

  VTR: 895

 20. manhseven

  manhseven

  manhseven

  VTR: 890

 21. Mr.Rin

  Mr.Rin

  Mr.Rin

  VTR: 890

 22. Anmapdethuong

  Anmapdethuong

  Anmapdethuong

  VTR: 890

 23. truong-dinh

  truong-dinh

  truong-dinh

  VTR: 890

 24. Dê_Thiên

  Dê_Thiên

  Dê_Thiên

  VTR: 890

 25. cuongnhocct

  cuongnhocct

  cuongnhocct

  VTR: 890

 26. Khanh Trương

  Khanh Trương

  Khanh Trương

  VTR: 890

 27. txthang

  txthang

  txthang

  VTR: 885

 28. minhsuact

  minhsuact

  minhsuact

  VTR: 885

 29. BsNghia

  BsNghia

  BsNghia

  VTR: 885

 30. HÙNG SẮT

  HÙNG SẮT

  HÙNG SẮT

  VTR: 885