Bảng điểm
 1. BsNghia

  BsNghia

  BsNghia

  VTR: 885

 2. HÙNG SẮT

  HÙNG SẮT

  HÙNG SẮT

  VTR: 885

 3. Dungkorea

  Dungkorea

  Dungkorea

  VTR: 880

 4. caheocon

  caheocon

  caheocon

  VTR: 880

 5. HoangDuoctn

  HoangDuoctn

  HoangDuoctn

  VTR: 880

 6. TanTN

  Lý Minh Tân

  TanTN

  VTR: 880

 7. Dũng Vespa

  Dũng Vespa

  Dũng Vespa

  VTR: 880

 8. an tiêm

  an tiêm

  an tiêm

  VTR: 880

 9. Tennis17k

  Tennis17k

  Tennis17k

  VTR: 875

 10. Phướccayda

  Phuoccayda

  Phướccayda

  VTR: 875

 11. quangrang

  Quangrang

  quangrang

  VTR: 875

 12. Trung Pon

  Trung pon

  Trung Pon

  VTR: 875

 13. Viet Wilson

  Viet Wilson

  Viet Wilson

  VTR: 875

 14. Khách

  Dũng Clo

  (Chưa có nick)

  VTR: 875

 15. Tuyêni35

  Tuyêni35

  Tuyêni35

  VTR: 875

 16. Nghia NaNá

  Nghia NaNá

  Nghia NaNá

  VTR: 875

 17. hai_nbk76

  hai_nbk76

  hai_nbk76

  VTR: 875

 18. haipolo

  haipolo

  haipolo

  VTR: 875

 19. quan612

  quan612

  quan612

  VTR: 875

 20. DungNhoBr

  DungNhoBr

  DungNhoBr

  VTR: 875

 21. bang

  Bằng (hội rồng)

  bang

  VTR: 875

 22. Tudian

  Tú Dĩ an

  Tudian

  VTR: 875

 23. Tín_ximang

  Tín_ximang

  Tín_ximang

  VTR: 875

 24. Năm Đưa

  Năm Đưa

  Năm Đưa

  VTR: 875

 25. PhucNBK

  PhucNBK

  PhucNBK

  VTR: 875

 26. Truong V

  Truong V

  Truong V

  VTR: 875

 27. Khách

  thiengocpho

  (Chưa có nick)

  VTR: 870

 28. RafaVan

  RafaVan

  RafaVan

  VTR: 870

 29. phuong-tu lanh

  phuong-tu lanh

  phuong-tu lanh

  VTR: 870

 30. duy l-a

  duy l-a

  duy l-a

  VTR: 870