Bảng điểm
 1. phong_lexus

  phong_lexus

  phong_lexus

  VTR: 600

 2. Ti_CLBCA

  Ti_CLBCA

  Ti_CLBCA

  VTR: 600

 3. bình tiến sỹ

  bình tiến sỹ

  bình tiến sỹ

  VTR: 600

 4. TRUONG SY QUY

  THẦY QUÝ

  TRUONG SY QUY

  VTR: 600

 5. Khách

  novakcin

  Khách

  VTR: 600

 6. Quang2357

  Quang2357

  Quang2357

  VTR: 600

 7. Dung_HPG

  Dung_HPG

  Dung_HPG

  VTR: 600

 8. Hoang ocb

  Hoang ocb

  Hoang ocb

  VTR: 600

 9. GiaMan

  GiaMan

  GiaMan

  VTR: 600

 10. Bo thieugia

  Bo thieugia

  Bo thieugia

  VTR: 600

 11. Minh Be

  Minh Be

  Minh Be

  VTR: 600

 12. PHUONG xlts

  PHUONG xlts thanh khê

  PHUONG xlts

  VTR: 600

 13. Nguyenhanh

  Nguyenhanh

  Nguyenhanh

  VTR: 600

 14. Vi Ngô

  Vi Ngô

  Vi Ngô

  VTR: 600

 15. hunghbchue

  hung hbc huế

  hunghbchue

  VTR: 600

 16. hung

  Hưng

  hung

  VTR: 600

 17. Son HD

  Son HD

  Son HD

  VTR: 600

 18. Ga Mem

  Ga Mem

  Ga Mem

  VTR: 600

 19. tuandainam

  tuandainam

  tuandainam

  VTR: 600

 20. Lamseven

  A bảy hội an

  Lamseven

  VTR: 600

 21. Khanhhatoco

  Khanhhatoco

  Khanhhatoco

  VTR: 600

 22. haibanh

  haibanh

  haibanh

  VTR: 600

 23. Chuonghtc

  Chuong hatoco

  Chuonghtc

  VTR: 600

 24. Lanh VT

  Lanh VT

  Lanh VT

  VTR: 600

 25. HoàngLãoTà

  HoàngLãoTà

  HoàngLãoTà

  VTR: 600

 26. khanhlover

  khanhlover

  khanhlover

  VTR: 600

 27. SơnTata

  SơnTata

  SơnTata

  VTR: 600

 28. Minhsuzuki

  Minhsuzuki

  Minhsuzuki

  VTR: 600

 29. Akan

  Akan

  Akan

  VTR: 600

 30. huy_rovebung

  huy_rovebung

  huy_rovebung

  VTR: 600