Bảng điểm
 1. Minh Thu HN

  Minh Thu HN

  Minh Thu HN

  VTR: 580

 2. Lan Rừng

  Lan rừng

  Lan Rừng

  VTR: 580

 3. Hà Hoành

  Hà Hoành

  Hà Hoành

  VTR: 580

 4. Nguyenbao_QN

  Nguyenbao_QN

  Nguyenbao_QN

  VTR: 575

 5. Ngọc Anh QN

  Ngọc Anh QN

  Ngọc Anh QN

  VTR: 575

 6. Na Nguyen

  Na Nguyen

  Na Nguyen

  VTR: 575

 7. ngaalphanga

  ngaalphanga

  ngaalphanga

  VTR: 575

 8. NG.MAILINH

  NG.MAILINH

  NG.MAILINH

  VTR: 575

 9. Hường Hà Tĩnh

  Hường Hà Tĩnh

  Hường Hà Tĩnh

  VTR: 575

 10. Hiền Agribank

  Hiền Agribank

  Hiền Agribank

  VTR: 575

 11. Khánh Vân Agribank

  Khánh vân Agribank

  Khánh Vân Agribank

  VTR: 575

 12. Myhanhbi

  Myhanhbi

  Myhanhbi

  VTR: 575

 13. ngochientht

  Ngochientht

  ngochientht

  VTR: 570

 14. Nhung ht

  Nhung ht

  Nhung ht

  VTR: 570

 15. blackcat02

  blackcat02

  blackcat02

  VTR: 570

 16. Bongtay

  Bongtay

  Bongtay

  VTR: 570

 17. Thủy Tiên

  Thủy Tiên

  Thủy Tiên

  VTR: 570

 18. hoanglien510

  hoanglien510

  hoanglien510

  VTR: 570

 19. CÁ RỒNG

  CÁ RỒNG

  CÁ RỒNG

  VTR: 570

 20. Linh Dang

  Linh Dang

  Linh Dang

  VTR: 570

 21. Huynh chau

  Huynh chau

  Huynh chau

  VTR: 570

 22. Trinh Nguyễn

  Trinh Nguyễn

  Trinh Nguyễn

  VTR: 570

 23. Cẩm Duyên

  Cẩm Duyên

  Cẩm Duyên

  VTR: 570

 24. Lan Thanh

  Lan Thanh

  Lan Thanh

  VTR: 570

 25. Phuong Thien

  Phương Thiên

  Phuong Thien

  VTR: 570

 26. Lệ Đặng

  Mỹ Lệ

  Lệ Đặng

  VTR: 570

 27. Phuong Thien

  Phương Thiên

  Phuong Thien

  VTR: 570

 28. Thao Huynh

  Thao Huynh

  Thao Huynh

  VTR: 570

 29. Không tên

  không tên

  Không tên

  VTR: 570

 30. huyền nguyễn

  huyền nguyễn

  huyền nguyễn

  VTR: 565