08-9.6.2019 // GIẢI QUẦN VỢT VIETTENNIS GIA LAI MỞ RỘNG LẦN 1 - NĂM 2019

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
135
#1
Sửa lần cuối:

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
135
#2
Vinh danh các nhà Tài trợ:
1. C.ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai (TT Chính)
2. C.ty TNHH MTV Thiên Phú Gia GL (TT Vàng)
3. Garage Lê Bình (TT Vàng)
4. C.ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (TT Vàng)
5. C.ty TNHH MTV Mỹ Ngọc (TT Bạc)
6. Ngân hàng BIDV Phố Núi (TT Bạc)
7. Doanh nghiệp Tư nhân Trung Hải (TT Bạc)
8. Cá nhân (Xin được dấu tên)
9. Công ty TNHH Nguyễn Hiệu Gia Lai (TT Bạc)
10. C.ty TNHH MTV Quảng cáo Sự kiện Đông Nam (TT Sự kiện, Âm thanh, ánh sáng)
11. Nhà hàng Cơm Quê (TT Video, hình ảnh)
12. Cty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn (TT Bia)
 
Sửa lần cuối:

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
135
#3
Các nội dung thi đấu:
● Đôi Nam 1600:
1. Hiếu Đà lạt 950 + Phúc Đà lạt 650
2. Phúc Bảo lộc 965 + Nam Thẩm định 625
3.
4. Trường VNPT 825 + Cò Thế dân 710
5. Quy K.Tum 690 + Anh Kiệt HCM
6. Rô Hoàng 800 + Nhàn K.tum 735
7. Khải Thế dân 690 + Huy Bảo lộc 880
8. Lương Đ. Nông 700 + Huân Đăk nông 620
9. Tú đẹp trai 680 + Quang Tèo 850
10. Nguyên Hung Đăklak 725 + Thanh ĐL 775
11. Hải QĐ3 760 + Huy GL-HCM 730
12. Phước Cây đa HCM 850 + Bân HCM 735
13. Sang Tâm giao 790 + Duy N.Trang 775
14. Dương N.trang 750 + Tính Đăk lăk 750
15. Vũ H.Nguyên 650 + Quang Minh Đ.lạt 965
16. Khánh Lai Đ.lăk 1000 + Hưng hí Đ.lăk 610
● Đôi Nam 1350:
1. Thành HT 640 + Ty pho Đà lạt (TT Chính)
2. Tú đẹp trai 680 + Sang xăng dầu 670
3. Cò thế dân 710 + Lâm chư sê 660 (TT)
4. Phúc thế dân 710 + Trang chư sê 650
5. Cọ sao việt 740 + Kiếm sao việt 605
6. Nhật tâm giao 730 + Hoà cơm quê 620
7. Phúc Đà lạt 650 + Huy Đà lạt 700
8. Nghĩa tâm giao + Quy Kon tum 690
9. Hiền Sao việt 695 + Thịnh nhỏ S.việt 650
10. Bình Gara 610 + Duy N.Trang 775 (TT vàng)
11. Tuấn Mỳ quảng 665 + Phong Tâm giao 630
12. Hưng chư sê 650 + Nhân chư sê 710
13. Hoàng QĐ3 650 + Xoan QĐ3 650
14. Hào K.Tum 730 + Bi K.Tum 620
15. Cường Yaly 680 + Hào S.san 660
16. Bảo mập S.gòn 700 + Vũ H.Nguyên 650
17. Khải Thế dân 690 + Trung Lê vân 670
18. Lương Đ.nông 700 + Hà Đ.nông 640
19. Khánh Cao 620 + Quang Môi 655
20. Hải Nhật nguyên 665 + Danh Điện lực 680
21. Hùng Đăk lăk 725 + Vương GLai 635
22. Sony Chư sê 640 + Bi Trường Đ.nẵng 725
23. Thành Đ.lăk 760 + Phước An khê 600
24. Tỵ Hoa trang 615 + Thìn Đà lạt 725
25. Nam TĐ giá 625 + Hải QĐ3 750 (Nhà TT)
26. Lào Thẩm định 655 + Thanh BIDV 710
27. Sỹ Công an 665 + Chương Đ.thoại 715 (TT)
28. Khoái K.tum 700 + Phúc K.tum 650
29. Tân H.Vương 660 + Tâm BIDV 630
30. Linh sân HV 640 + Khắc Huy sân HV 640
31. Lâm Q.Trung 720 + Minh Anh sân T.Uy 635
32. Vũ BIC 650 + Hùng hình 655
33. Trung truyền tải 665 + Phương Royal 655
34. Đạo Yaly 700 + Sơn BK92 660
35. Bin Q.Trung 655 + Nhân Q.Trung 665
36. Phương L.Sơn 680 + Biển L.Sơn 650
37. Thành Ban QLDA 625 + Huy GL-HCM 730
38. Nghị Yaly 695 + Ban Yaly 665
39. Sơn Yaly 680 + Hành Yaly 630
40. Long Chư sê 625 + Nhàn K.Tum 735
41. Trọng Sê san 705 + Thành QĐ3 650
42. Hùng gạo 665 + Sỹ VNPT 670
43. Hoa CA K.tum 650 + Hùng nhỏ KT 700
44. Hoàng CA K.tum 680 + Thanh map KT 650
45. Trung Kon Tum 700 + Thiện Kon Tum 650
46. Phú QT 620 + Thuật Q.Trung 760 (TT vàng)
47. Tôn Q.T 650 + Chức Đ.nẵng 700 (TT Bạc)
48. Cường K.tum 680 + Dũng K.tum 650
49. Hoàng Sơn 600 + Kiến càng HCM 750
50. Chính Báo 710 + Thới Q.Trung 655 (TT)
51. Nam Đăk hà 700 + Thiệp bạc K.tum 650
52. Hưng Kiến phát 660 + Chung Giầy 670
53. Ngọc tâm giao 635 + Hiệp truyền tải 650
54. Lượm Chư sê 650 + Vỹ Chư sê 680
55. Dương Viện KS 610 + Việt Viện KS 675
56. Cường GĐ Yaly + Trung Yaly 680
57. Thắng CS C.Prông 660 + Bân HCM 735
58. Ngà Sân T.Ủy 610 + Dũng 1368 HCM 740
59. Huy CA tỉnh 645 + Tuấn Viettel 650
60. Minh B. Phòng 635 + Khải Đ. Nẵng 700
61. Tính Đăk lăk 750 + Hưng hí Đ.lăk 610
62. Quang tèo Yaly 655 + Phong Yaly 655
Full cặp............
● Đôi Nam Nữ 1250:
1. Trang Q.Trung 550 + Cọ T.dân 740 (TT Chính)
2. Kiên Công an 650 + Uyên Tâm giao 590
3. Trúc Đà lạt 645 + Hòa Cơm quê (TT)
4. Trâm Đà lạt 650 + Bình Gara 610 (TT Vàng)
5. Trọng Sê san 705 + Hải Trung 550
6. Tôn Q.Trung 650 + Hường 620 (TT Bạc)
7. Hà Q.Trung 630 + Thành Ban QLDA 625
8. Hà nhỏ 580 + Hùng gạo 665
9. Đạo Yaly 700 + Thảo Kon Tum 560
10. Cường Yaly 680 + Trang Kon Tum 570
11. Nam Đăk Hà 700 + Thủy Kon Tum 560
12. Sang X.Dầu 675 + Nga Tỉnh ủy 560
13. Bích chi N.Trang 635 + Xông 320 635 (TT)
14. Sơn Bk92 660 + Lệ K.tum 600
15. Trung Yaly 680 + Hương Tiền phương 550
16. Thắng CSu CPR 660 + Hiếu Đ.lăk 600 (TT Vàng)
17. Thủy CSu CPR 560 + Thanh BIDV 710 (TT Vàng)
18. Vân Q.Trung 620 + Trung Lê vân 670 (TT)
19. Kim Anh BIDV P.núi 550 + Chương ĐT 715 (TT Bạc)
20. Phụng S.san 645 + Trung C.sê 615
21. Trang Kata 620 + Hưng Chư sê 640
22. Thới Q.Trung 655 + Liên Đăk lăk 615
23. Q.Tr 575 + Chức Đ.Nẵng 700 (TT)
24. Huyền K.tum 600 + Hòa K.tum 660
25. Hiền kính 695 + Vân Đăk lăk 560

 
Sửa lần cuối:

Tuân Bona

Thành viên mới
Tham gia
Thích
2
#12
Loading...
Top