Giải Viettennis Huế lần thứ 6/2019 ( Update thời gian thi đấu các nội dung )

giangcoi2205

Moderator Huế
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 815
Tham gia
Thích
218
#1
- Ngày 15/03/2019:
8h-16h: Nội dung đôi nam vtr 1350
16h-19h: Nội dung đôi Nữ vtr 1200
19h-20h: Nội dung đôi Nam Nữ 1250
- Ngày 16/03/2019:
8h-12h: Nội dung đôi nam vtr 1350
12h-16h: Nội dung đôi nam vtr 1500
16h-22h: Nội dung đôi nữ vtr 1200 và Nội dung đôi nam nữ vtr 1250
- Ngày 17/03/2019:
8h-17h: Diễn ra các trận còn lại của các nội dung.
Mọi thắc mắc xin liên hệ BTC, cám ơn!
 
Loading...
Top