KHUYẾN NGHỊ VIỆC THAM DỰ CÁC GIẢI ĐẤU ĐĂNG TẢI NGOÀI DIỄN ĐÀN VIETTENNIS.

NiHa

Administrator
Thành viên BQT
Administrator
Điểm đôi: 640
Tham gia
Thích
4,369
#1
Dear các bác

Hiện nay Ban Quản trị diễn đàn Viettennis.net đang có định hướng phát triển trang web của diễn đàn tại địa chỉ : http://viettennis.net, do vậy mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức các giải đấu theo hệ thống điểm của diễn đàn Viettennis.net sẽ bắt buộc phải đăng tải trên trang Web của diễn đàn. Ban Quản Trị sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các giải đấu đăng tải trên diễn đàn Viettennis.net, các giải đấu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như Facebook, zalo, instagram... Ban Quản Trị không chịu trách nhiêm khi có bất kỳ sự việc nào xảy ra.

Do vậy, để đảm bảo tính công bằng cho các VĐV tham dự giải đấu, cũng là để cho Ban Quản Trị dễ dàng giám sát các hoạt động tổ chức giải đấu của ban tổ chức các giải đấu, Ban quản trị kính mong các VĐV cân nhắc trước khi đăng ký tham dự các giải đấu không đăng tải trên diễn đàn Viettennis.net.

T/M BQT Kính Báo
NiHa - Admin
 

Tiến Nghệ An

Thành viên mới
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
4
#5
Dear các bác

Hiện nay Ban Quản trị diễn đàn Viettennis.net đang có định hướng phát triển trang web của diễn đàn tại địa chỉ : http://viettennis.net, do vậy mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức các giải đấu theo hệ thống điểm của diễn đàn Viettennis.net sẽ bắt buộc phải đăng tải trên trang Web của diễn đàn. Ban Quản Trị sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các giải đấu đăng tải trên diễn đàn Viettennis.net, các giải đấu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác như Facebook, zalo, instagram... Ban Quản Trị không chịu trách nhiêm khi có bất kỳ sự việc nào xảy ra.

Do vậy, để đảm bảo tính công bằng cho các VĐV tham dự giải đấu, cũng là để cho Ban Quản Trị dễ dàng giám sát các hoạt động tổ chức giải đấu của ban tổ chức các giải đấu, Ban quản trị kính mong các VĐV cân nhắc trước khi đăng ký tham dự các giải đấu không đăng tải trên diễn đàn Viettennis.net.

T/M BQT Kính Báo
NiHa - Admin
thanks
 
Loading...
Top