Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Viettennis.

 1. Hoanghiencb đã thích bài viết của Minh Hoài Đức trong chủ đề Làm sao để đỡ các cút cắt bóng (bóng xoáy - underspin)?.

  Cảm ơn bài viết rất bổ ích

  22/10/18 lúc 16:00
 2. Hoanghiencb đã trả lời vào chủ đề HỘI TENNIS NÚI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN SÂN CHƠI GIAO LƯU THÂN MỜI ACE.

  Tuyệt vời ông mặt zời!!!

  22/10/18 lúc 15:34
 3. rockin101 đã có avatar mới.

  22/10/18 lúc 14:28
 4. rockin101 set their occupation to Thợ máy.

  22/10/18 lúc 14:26
 5. rockin101 set their location as Đà nẵng.

  22/10/18 lúc 14:26
 6. Trung múa đã trả lời vào chủ đề GIẢI QUẦN VỢT BẮC NINH OPEN LẦN - III VTR 1400 CHỦ NHẬT NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2018.

  Chúc giải thành công!!

  22/10/18 lúc 10:51
 7. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề GIẢI QUẦN VỢT BẮC NINH OPEN LẦN - III VTR 1400 CHỦ NHẬT NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2018.

  BTC cho đăng ký 1 đôi nhé!

  22/10/18 lúc 10:46
 8. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:32
 9. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:31
 10. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:30
 11. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:29
 12. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:29
 13. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 10:00
 14. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 09:59
 15. Xuân ngựa đã trả lời vào chủ đề Cần tìm đội khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy.

  mới chuyển chỗ ở sang Cầu Giấy nên cần tìm đội chơi

  22/10/18 lúc 09:58
Đang tải...