Kỹ thuật

Thuận tay

Chủ đề
39
Bài viết
1,057
Chủ đề
39
Bài viết
1,057

Trái tay

Chủ đề
37
Bài viết
879
Chủ đề
37
Bài viết
879

Giao bóng

Chủ đề
36
Bài viết
612
Chủ đề
36
Bài viết
612

Vô lê, smash

Chủ đề
115
Bài viết
654
Chủ đề
115
Bài viết
654

Kỹ thuật khác

Chủ đề
39
Bài viết
519
Chủ đề
39
Bài viết
519
Trả lời
8
Lượt xem
150
Trả lời
17
Lượt xem
155
Loading...
Top