18:02 | 2018-03-18

Gặp gỡ đầu xuân 2018 - Ban quản trị diễn đàn Viettennis.net - khu vực Bắc Giang

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn Viettennis.net khu vực Miền Bắc, hôm nay Admin NiHa, cùng Supermod Nguyensport và 2 Mod Ngân-Lê và Huy Đại Thanh đã lên Lục Ngạn - Bắc Giang giao lưu tennis đầu năm 2018 cùng với Mod Quangpham và một số anh chị em khác.<