A
Điểm đôi: 975
Tham gia
Thích
28

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • <p><p><p>Bác có thể attach hình để biết mặt được không?</p></p></p>
    <p><p><p>Chúc mừng sinh nhật bác thêm một tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. <img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/smile.png" alt=":)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /></p></p></p>
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Loading...
Top