Lam Ngoc Thao
Tham gia
Thích
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • <p><p><p>Chị ơi, dạo này ko thấy chị đi off <img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/biggrin.png" alt=":D" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /></p></p></p>
    <p><p><p>SN vui ve - năm Rồng có gì vui không nè ;<img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink.png" alt=";)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;<img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink.png" alt=";)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;<img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink.png" alt=";)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;<img src="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink.png" alt=";)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /></p></p></p>
    <p><p><p>Hi e,mình kết bạn nhé,nick chat a là <a href="mailto:" rel="external nofollow">n_dongtien@yahoo.com</a>,còn e cho a nick chat luôn nhé.</p></p></p>
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Loading...
Top