Nina
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
3,931

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • <p><p><p>Chào mừng bác Nina tham gia diễn đàn VTN,</p></p></p>

  <p><p><p>Chức bác an lành - hạnh phúc</p></p></p>

  <p><p><p>Chào mừng bác freedom tham gia diễn đàn VTN, mong bác tìm thấy niềm vui và cơ hội giao lưu chia sẻ cùng anh em trên diễn đàn.</p></p></p>

  <p><p><p>Chúc bác an lành hạnh phúc</p></p></p>

  <p><p><p>1. Thành viên miền Bắc: <a href="<___base_url___>/diendan/mien-bac-f11/bao-danh-cac-thanh-vien-mien-bac-80/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-bac-f11/bao-danh-cac-thanh-vien-mien-bac-80/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-bac-f11/bao-danh-cac-thanh-vien-mien-bac-80/" rel="">[URL="http://localhost/xf-viettennis_test/upload/diendan/mien-bac-f11/bao-danh-cac-thanh-vien-mien-bac-80/"]http://viettennis.net/diendan/mien-bac-f11/bao-danh-cac-thanh-vien-mien-bac-80/</a></p></a></p></a></p>[/URL]

  <p><p><p>2. Thành viên miền Trung: <a href="<___base_url___>/diendan/mien-trung-f12/diem-danh-thanh-vien-mien-trung-o-day-92/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-trung-f12/diem-danh-thanh-vien-mien-trung-o-day-92/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-trung-f12/diem-danh-thanh-vien-mien-trung-o-day-92/" rel="">[URL="http://localhost/xf-viettennis_test/upload/diendan/mien-trung-f12/diem-danh-thanh-vien-mien-trung-o-day-92/"]http://viettennis.net/diendan/mien-trung-f12/diem-danh-thanh-vien-mien-trung-o-day-92/</a></p></a></p></a></p>[/URL]

  <p><p><p>3. Thành viên miền Nam: <a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/vao-topic-nay-truoc-nhe-diem-danh-anh-em-oi-61/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/vao-topic-nay-truoc-nhe-diem-danh-anh-em-oi-61/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/vao-topic-nay-truoc-nhe-diem-danh-anh-em-oi-61/" rel="">[URL="http://localhost/xf-viettennis_test/upload/diendan/mien-nam-f13/vao-topic-nay-truoc-nhe-diem-danh-anh-em-oi-61/"]http://viettennis.net/diendan/mien-nam-f13/vao-topic-nay-truoc-nhe-diem-danh-anh-em-oi-61/</a></p></a></p></a></p>[/URL]

  <p><p><p>4. Đăng ký Phong thần: <a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/danh-sach-chua-phong-than-bo-vao-day-145/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/danh-sach-chua-phong-than-bo-vao-day-145/" rel=""><a href="<___base_url___>/diendan/mien-nam-f13/danh-sach-chua-phong-than-bo-vao-day-145/" rel="">[URL="http://localhost/xf-viettennis_test/upload/diendan/mien-nam-f13/danh-sach-chua-phong-than-bo-vao-day-145/"]http://viettennis.net/diendan/mien-nam-f13/danh-sach-chua-phong-than-bo-vao-day-145/</a></p></a></p></a></p>[/URL]
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Loading...
Top