Kết quả tìm kiếm

  1. Trần Nhiên

    TUYỂN THÀNH VIÊN clb TENNIS A18: 17-20h Chủ nhật_Sân 12 Khuất Duy Tiến, HN

    Sân anh em cơ quan, trình 5-10 năm nay, do một số thành viên chuyển sang bộ môn cuốc đất nên tuyển thêm ACE bổ sung khoảng 3 người. Liên hệ 0912161699 để tham gia từ quý 2/2019, TKS!
Loading...
Top