Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Xin cho ý kiến về lựa chọ vợt

    Có anh, em nào đã từng dùng hai cây vợt này: Head Radical lite 2018, trọng lượng 260gr và Wilson ultra 100UL 2018, trọng lượng 257gr xin các Anh, em nhận xét giúp về hai cây vợt trên. Tôi 54 tuổi, cao 1,60m thì nên dùng cây vợt nào? Xin tư vấn giúp. Cảm ơn các anh em nhiều!
  2. L

    Xin cho ý kiến về lựa chọn vợt

    Có anh, em nào đã từng dùng hai cây vợt này: Head Radical lite 2018, trọng lượng 260gr và Wilson ultra 100UL 2018, trọng lượng 257gr xin các Anh, em nhận xét giúp về hai cây vợt trên. Tôi 54 tuổi cao 1,60m thì nên dùng cây vợt nào? Xin tư vấn giúp. Cảm ơn các anh em nhiều!
Loading...
Top