Kết quả tìm kiếm

 1. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  ]Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Tamvn cf ( Tỵ) R 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12...
 2. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  ]Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Tamvn cf ( Tỵ) R 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12...
 3. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Tamvn cf ( Tỵ) R 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12. Quốc...
 4. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Tamvn cf ( Tỵ) R 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12. Quốc...
 5. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này :[/u][/b] 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R tài trợ 100 k 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12...
 6. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này :[/u][/b] 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R tài trợ 100 k 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12...
 7. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Vẫn áp dụng các qui định phạt đi trễ 100k (sau 8g) nhe Hy vọng k nhận đc đồng nào về lỗi này:cheers:
 8. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Vẫn áp dụng các qui định phạt đi trễ 100k (sau 8g) nhe Hy vọng k nhận đc đồng nào về lỗi này:cheers:
 9. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Hôm nay có nhận tiền kèo 600k cho trạn đấu : dauda 695 - Rulo 670 gặp Robot 725- Linh bch 725 tỉ lệ kèo 200k /400k sẽ đánh vào chủ nhật 31/1 . Ai k đánh là sẽ thua :cheers:
 10. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Hôm nay có nhận tiền kèo 600k cho trạn đấu : dauda 695 - Rulo 670 gặp Robot 725- Linh bch 725 tỉ lệ kèo 200k /400k sẽ đánh vào chủ nhật 31/1 . Ai k đánh là sẽ thua :cheers:
 11. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Chaki cf (Thân) 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R tài trợ 100 k 11. Phúc Mikedo cf...
 12. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) R 3. Khanhhuy cf (Sữu) R 4. Rulo cf (Mẹo) R 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) R 7. Chaki cf (Thân) 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut (Thân) đã cf 10.Hoababua cf (Hợi) R tài trợ 100 k 11. Phúc Mikedo cf...
 13. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt ds. Tiếp tục nhận đk standby 2 em nữa☺
 14. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chốt ds. Tiếp tục nhận đk standby 2 em nữa☺
 15. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) 3. Khanhhuy cf (Sữu) 4. Rulo cf (Mẹo) 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) 7. Chaki cf (Thân) 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut cf (HM) (Thân) 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12. Quốc chinh cf...
 16. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf (Ngọ) R 2.Bobocuong cf (Tuất) 3. Khanhhuy cf (Sữu) 4. Rulo cf (Mẹo) 5. Phuongck cf (Tỵ) R 6. Tuan kat (Tuất) 7. Chaki cf (Thân) 8.Phong cua đinh cf (Dậu) 9.Kut cf (HM) (Thân) 10.Hoababua cf (Hợi) R 11. Phúc Mikedo cf (Hợi) 12. Quốc chinh cf...
 17. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf 2.Bobocuong cf 3. Khanhhuy cf 4. Rulo cf 5. Phuongck cf 6. Tuan kat 7. Chaki cf 8.Phong cua đinh cf 9.Kut cf (HM) 10.Hoababua cf 11. Phúc Mikedo cf 12. Quốc chinh cf 13. Dauda cf 14. Nguyen thanh duc cf 15. Nine cf 16. Nho tennis 17...
 18. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Danh sách đến thời điểm này : 1.Hama cf 2.Bobocuong cf 3. Khanhhuy cf 4. Rulo cf 5. Phuongck cf 6. Tuan kat 7. Chaki cf 8.Phong cua đinh cf 9.Kut cf (HM) 10.Hoababua cf 11. Phúc Mikedo cf 12. Quốc chinh cf 13. Dauda cf 14. Nguyen thanh duc cf 15. Nine cf 16. Nho tennis 17...
 19. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Hỏi dư thừa ! RB đã nói rõ ràng: "TÔI TÀI TRỢ ..."
 20. bobocuong

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Hỏi dư thừa ! RB đã nói rõ ràng: "TÔI TÀI TRỢ ..."
Loading...
Top