Kết quả tìm kiếm

 1. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 08/01 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 15/01 sân hoạt động lại bình thường.
 2. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 08/01 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 15/01 sân hoạt động lại bình thường.
 3. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 11/12 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 18/12 sân hoạt động lại bình thường.
 4. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 11/12 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 18/12 sân hoạt động lại bình thường.
 5. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 30/10 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 06/11 sân hoạt động lại bình thường.
 6. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Thông báo: CN này ngày 30/10 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 06/11 sân hoạt động lại bình thường.
 7. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Cũng lâu quá bobotai,khi nào rảnh ghé chùa làm vài game giao lưu nhé.
 8. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Cũng lâu quá bobotai,khi nào rảnh ghé chùa làm vài game giao lưu nhé.
 9. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chúc mừng các đôi đạt giải: - Hạng nhất: nambeo + Daudadaisu - Hạng nhì: Oro + Rulo Cảm ơn tất các anh em đã cùng hổ trợ tổ chức giải và giải đã thành công tốt đẹp. Sau giải anh em đã tham gia liên hoan ở quán đất sét thật vui vẻ. Cảm ơn các anh em đạt giải tài trợ cho buổi liên hoan...
 10. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Chúc mừng các đôi đạt giải: - Hạng nhất: nambeo + Daudadaisu - Hạng nhì: Oro + Rulo Cảm ơn tất các anh em đã cùng hổ trợ tổ chức giải và giải đã thành công tốt đẹp. Sau giải anh em đã tham gia liên hoan ở quán đất sét thật vui vẻ. Cảm ơn các anh em đạt giải tài trợ cho buổi liên hoan...
 11. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Anh em chùa đã bàn luận và thống nhất 16 vận động viên chia làm 4 nhóm trình độ bốc thăm ghép cặp với nhóm 1 bốc thăm ghép nhóm 4 và nhóm 2 bốc thăm ghép nhóm 3,cụ thể các nhóm là: Nhóm 1: 1.HQExpress 2.bobocuong 3.Nguyễn Thành Đức Nhóm 2: 1.khanhhuydelta 2.Tuấn 3.namneo 4.Heniken...
 12. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Anh em chùa đã bàn luận và thống nhất 16 vận động viên chia làm 4 nhóm trình độ bốc thăm ghép cặp với nhóm 1 bốc thăm ghép nhóm 4 và nhóm 2 bốc thăm ghép nhóm 3,cụ thể các nhóm là: Nhóm 1: 1.HQExpress 2.bobocuong 3.Nguyễn Thành Đức Nhóm 2: 1.khanhhuydelta 2.Tuấn 3.namneo 4.Heniken...
 13. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  GIẢI QUẦN VỢT ĐÔI NAM KỲ ANH TỰ -Mục đích: Tụ tập anh em giao lưu,trao dồi chuyên môn tennis và liên hoan giao lưu. - Thời gian thi đấu : Ngày 14/08/2016 tại sân KAT - Lệ phí giải: 300k/vđv - BTC giải: Robot,bobocuong,khanhhuydelta,Rulo và các anh em cùng hổ trợ. - Bộ Cup giải:Giải có bộ...
 14. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  GIẢI QUẦN VỢT ĐÔI NAM KỲ ANH TỰ -Mục đích: Tụ tập anh em giao lưu,trao dồi chuyên môn tennis và liên hoan giao lưu. - Thời gian thi đấu : Ngày 14/08/2016 tại sân KAT - Lệ phí giải: 300k/vđv - BTC giải: Robot,bobocuong,khanhhuydelta,Rulo và các anh em cùng hổ trợ. - Bộ Cup giải:Giải có bộ...
 15. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Vì số lượng vận động viên tham gia khiêm tốn nên anh em chùa đã bàn luận lại và thống nhất chuyển qua giải đôi nam.
 16. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Vì số lượng vận động viên tham gia khiêm tốn nên anh em chùa đã bàn luận lại và thống nhất chuyển qua giải đôi nam.
 17. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  GIẢI ĐỒNG ĐỘI KỲ ANH TỰ -Mục đích: Tụ tập anh em giao lưu,trao dồi chuyên môn tennis và liên hoan giao lưu. - Thời gian thi đấu : Ngày 14/08/2016 tại sân KAT - Lệ phí giải: 300k/vđv - BTC giải: Robot,bobocuong,hama,khanhhuydelta,Rulo và các anh em cùng hổ trợ. - Bộ Cup giải:Giải có bộ Cup...
 18. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  GIẢI ĐỒNG ĐỘI KỲ ANH TỰ -Mục đích: Tụ tập anh em giao lưu,trao dồi chuyên môn tennis và liên hoan giao lưu. - Thời gian thi đấu : Ngày 14/08/2016 tại sân KAT - Lệ phí giải: 300k/vđv - BTC giải: Robot,bobocuong,hama,khanhhuydelta,Rulo và các anh em cùng hổ trợ. - Bộ Cup giải:Giải có bộ Cup...
 19. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Sáng mai anh em ra chùa đông đủ nhé.
 20. R

  Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

  Sáng mai anh em ra chùa đông đủ nhé.
Loading...
Top