Kết quả tìm kiếm

  1. Nina

    Báo Cáo Tài Chính Hội Bình Định

    Tình hình là em đã nhận được số tiền chuyển khoản từ Baooai là :6.045.000 đ Em cũng nhận được điện thoại confirm số tiền bungbu đang giữ là :2.870.000 đ (Em sẽ liên hệ và nhận số tiền này từ bungbu trong tuần này) Kết sổ: tính đến ngày 7/8/2012 số dư của Hội Bình Định là: 8.915.000 đ. Mọi...
Loading...
Top