Kết quả tìm kiếm

 1. Tiến BG

  Thảo luận về lối đánh trong Giải Hồ Thành

  Quả FH của Tuyển VT6
 2. Tiến BG

  Thảo luận về lối đánh trong Giải Hồ Thành

  Mình thích quả giao của Quân nông cống
 3. Tiến BG

  Chọn cú serve 2 an toàn?

  Đánh thật xoáy
 4. Tiến BG

  Lối đánh slide toàn diện

  Quả nào luyện kỹ đều có thể đi đến trình cao cả
 5. Tiến BG

  Chiến thuật đánh đôi?

  Tuỳ đối thủ mình sử dụng
 6. Tiến BG

  Cú trả bóng và forehand

  Trả bóng khác chỗ mở thật ngắn cho quả một, quả hai chậm thì đánh như FH cũng được
 7. Tiến BG

  Hướng dẫn quả bỏ nhỏ

  Tưởng tượng cắt xuống đít quả bóng rồi nâng cả vợt đi lên
 8. Tiến BG

 9. Tiến BG

  Ok

  Ok
 10. Tiến BG

  Cùng

  Cùng
 11. Tiến BG

  Ok

  Ok
 12. Tiến BG

  Ư

  Ư
 13. Tiến BG

  Ok

  Ok
 14. Tiến BG

  OK

  OK
 15. Tiến BG

  Ok

  Ok
 16. Tiến BG

  Ok

  Ok
Loading...
Top