GIẢI QUẦN VỢT BẮC NINH OPEN LẦN IV - THỨ 7 NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2019

LINH ROGER LS

Moderator Lạng Sơn & TCT
Thành viên BQT
Tổ chấm trình
Mod
Điểm đôi: 675
Điểm đơn: 675
Tham gia
Thích
42
#28
CHÚC GIẢI THÀNH CÔNG RỰC RỠ
 

LINH ROGER LS

Moderator Lạng Sơn & TCT
Thành viên BQT
Tổ chấm trình
Mod
Điểm đôi: 675
Điểm đơn: 675
Tham gia
Thích
42
#29
CHÚC GIẢI THÀNH CÔNG
 
Loading...
Top