GIẢI QUẦN VỢT TRANH CUP SONG HẢI LẦN 1 NĂM 2019

Tham gia
Thích
0
Danh sách vdv nội dung 1300
1. Tientasco 690 + Ruby Bùi 610
2. Phongbg 730 + Thanh cường 585
3. Cường thanh 700 + ngochientht 595
4. Tạ anh ca 705 + thủy Nguyễn 610 ntt
5. Huy Đại Thanh 690 + trang kun 625
6. Nguyễn Ngọc cường 705 + Halong ht 615 ntt
7. Đức Tuấn 680 + Diệu Hương 600
8. Black kim 615 + minh sơn Tây 700 ntt
9. Huymta 700 + sơnca_1975 635 ?
10. Tuấn béo vtpt 690 + Gina nguyen 625
11. Ngựa hoang hy 670 + Huyền nico 630
12. Bình QN 665 + Thu Hải 655
13. Tiến QH 690 + vânbidv 620
14. Nguyensport 670 + Nga yb 650 ntt
15. PAC68 685 + Linh từ sơn 635 ntt
16. Cường tỉnh ủy 640 + đạt vp 665
17. Ngân Lê 600 + Đức HB 715
18. Namnava 700 + Quỳnh trang 615 ntt
19. Phạm Quang 675 + Lý minh Hiền 640
20. Bốn kristine 580 + Hà kt 720
21. Bình thái dương 705 + minh tít 600
22.Huyền hb 585 + Tuyến Trọc 725
23. Hiền lacoste 600 + hiếu bầu 715
24. Tô bình Thiên 705 + Thư Hà Nam 610
25. Bạch Tuyết 570 + Ngoãn bất Tử 740
26.Trung kiên 655 + Dinh QN 650
27. Trường Đặng xá 705+ pn

Nội dung 1400
1. Cường Thanh 700 + Đoàn vp 705
2. Tạ Anh ca 705 + Hạnh cavt 705
3. Tuấn béo vtpt 690 + Tuân Thanh Ba 720 ntt
4. Bình QN 665 + phúc QN 740
5. Quang Quý 675 + Nam xuân Là 725
6. Phong socola 750 + Ruồi muỗi 650
7. Hai_Lúa 740 + Dũng 640
8. Nguyễn Ngọc Cường 705 + Tiến QH 690
9. Huy Đại Thanh 680 + Đức HB 715
10. Gà tre 680 + Dũng Sport 720
11. Kenkevill 750 + Mạnh men 670
12. Mỹ sặt 700 + bộ chương mỹ 710
13. Hoàng anh bơ 720 + Bon Sport 685
14. Phương eximbank 630 + Hùng trung Tự 765
15. Kid_love 750 + phạm Trung 675
16. Lãm tennis 740 + Tông Dương 665
17. Nho tien 640+ tùng phố muối 780
18. Cương pkkq 720 + minh sơn Tây 700 ntt
19. Thuận Mai Châu 690 + Bình bk 660
20.Tuyên xây Dựng 645 + Hieutennis 760
21. Richard Hoàng 705 + Lê Dũng HD 700
22. Tientasco 690 + Thái từ Sơn 725 ntt
23. Hà béo Tam Điệp 665 + Việt Đặng xá 725
24. Giang Lê 740+ kiên vua lẩu 655
25. Hùng tên lửa 670 + công police 730
26.namnava 700+ Cinochino 690
27. Trung gỗ 675 + Dzungnike 690
28. Mạnh Victoria 670 + Dũng Lê 750 ntt
29. Công police 720 + Duy 1010 685
30.Thức cò moon 675 + phongbg 730
31. Hoàng Tùng 720 + Aero_storm 700
32.Trường Đặng xá 705+ trung GPS 670
33.Hùng Hà 690 + kimanhmoveem 690
34.Huỳnhpm 730 + Hoàng Anh 675
35.Huy nổ 740 + Hải Fed 660
36.Phúc_thườngtin 685 + sách sport 735
37.
Toi đk voi
 
Loading...
Top