Giải viettennis Huế lần thứ 6/2019

Trung Tiger

Thành viên mới
Điểm đôi: 660
Tham gia
Thích
5
#23
Danh sách đăng ký trình đôi nam 1500
1. Bình Ub 695 + Quyền Sở KH 695
2. Dương KTS 625 + Huỳnh Minh Trí 895
3. Rai 735 + Tèo bưu điện 745
4. Châu râu 845 + phú vạn tường 650
5. Tèo 735 + Quang Nhật 730
6. Nguyễn Hiếu 850 + Nguyễn Eric huy eric 635
7. ky thọ 850 + bình móm 650
8. chức đen 705 + bảo tw3 750
9. Hoai Ngo 735 + minh quảng Ngãi 725
10. Fin HIển 665 + Thanh Voi 810
11. Sỉn mập 850 + thảo hdbank 625
12. Phú Sử 895 + dũng hồng kông 625
13. Tiến dimaria 735 + dũng chính trị 735
14. Thắng Quang 740 + long vtv 780
15. Trung Tho 625 + Tũn quảng bình 850
16. Giangcoi 815 + Đạt Vietcombank 685
17. Lim Trần 750 + Phổ quảng Ngãi 765
chúc giải thành công
 

Quang martin

Thành viên mới
Điểm đôi: 675
Tham gia
Thích
5
#27
Danh sách đăng ký đôi nữ 1200:
1. Hà cđsp + hằng csđp
2. Liên NN + hiền bộ vhtt
3. Vi ngô 610 + nguyên hạnh 610
4. Hường aia 575+ duyên 610
5. Lệ quảng trị + vương quảng trị
6. Hồng quảng trị + Nga quảng trị
7. Kata Nguyen trang kata 620 + cô lan 575
8. Huyền sg 590 + hường gia lai 610
9. Phụng Gia Lai 620 + Hằng Diễm 575
10. Oanh kho bạc 585 + Hoài Nam 620
11. Chi Phan 600 + par
???
 

Quang martin

Thành viên mới
Điểm đôi: 675
Tham gia
Thích
5
#28
Danh sách đăng ký đôi nữ 1200:
1. Hà cđsp + hằng csđp
2. Liên NN + hiền bộ vhtt
3. Vi ngô 610 + nguyên hạnh 610
4. Hường aia 575+ duyên 610
5. Lệ quảng trị + vương quảng trị
6. Hồng quảng trị + Nga quảng trị
7. Kata Nguyen trang kata 620 + cô lan 575
8. Huyền sg 590 + hường gia lai 610
9. Phụng Gia Lai 620 + Hằng Diễm 575
10. Oanh kho bạc 585 + Hoài Nam 620
11. Chi Phan 600 + par
???
 

Quang martin

Thành viên mới
Điểm đôi: 675
Tham gia
Thích
5
#29
Danh sách đăng ký trình đôi nam 1500
1. Bình Ub 695 + Quyền Sở KH 695
2. Dương KTS 625 + Huỳnh Minh Trí 895
3. Rai 735 + Tèo bưu điện 745
4. Châu râu 845 + phú vạn tường 650
5. Tèo 735 + Quang Nhật 730
6. Nguyễn Hiếu 850 + Nguyễn Eric huy eric 635
7. ky thọ 850 + bình móm 650
8. chức đen 705 + bảo tw3 750
9. Hoai Ngo 735 + minh quảng Ngãi 725
10. Fin HIển 665 + Thanh Voi 810
11. Sỉn mập 850 + thảo hdbank 625
12. Phú Sử 895 + dũng hồng kông 625
13. Tiến dimaria 735 + dũng chính trị 735
14. Thắng Quang 740 + long vtv 780
15. Trung Tho 625 + Tũn quảng bình 850
16. Giangcoi 815 + Đạt Vietcombank 685
17. Lim Trần 750 + Phổ quảng Ngãi 765
1
 
Loading...
Top