Hội quán Viettennis phố cổ Hội An

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
136
#1
Dear All,

Để ACE tennis phong trào tại phố cổ Hội An có sân chơi và là nơi kết nối với ACE Viettennis toàn quốc, cũng như ACE các vùng miền có địa chỉ giao lưu tennis khi có dịp về đây tham quan du lịch..., BQT Miền Trung xin lập ra thớt này...; ;) .

Rất mong ACE hãy hào hứng vào đ/ký nick và tham gia Diễn đàn xôm tụ nhé ;) .

ACE cung cấp thông tin để tập trung Danh sách AE tennis Hội An về trang đầu như sau:

Họ & Tên / Nick / VTR / YOB / Mobile / CLB Hội:

Ng~ Đông Vĩnh / Vinhhoian / 650 / YOB-NS?? / 0935484834 / Hội an

(VTR = Viettennis Rating: điểm phong thần; YOB = Year of Birth - năm sinh: cần khai để biết lần sau tổ chức giải đồng đội 12 con giáp)

Trân trọng,

Novakcin

_______________________ DANH SÁCH AE VIETTENNIS HỘI AN: _______________________

TTHọ & TênNickVTR ĐX T9CLB Hội sânVTR ĐX T10Ghi chú700

[TD=class: xl26]

[/TD]

[TD=class: xl26, width: 171]

[/TD]

[TD=class: xl26, width: 135]

[/TD]

[TD=class: xl26, width: 71]

[/TD]

[TD=class: xl26, width: 113]

[/TD]

[TD=class: xl26, width: 71]

[/TD]

[TD=class: xl25, width: 243]

[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]1[/TD]

[TD=class: xl25]Luận Game[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]765[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]2[/TD]

[TD=class: xl25]Lê văn Thanh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]4[/TD]

[TD=class: xl25]Trắng Hội an[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]7[/TD]

[TD=class: xl25]Vũ Silk[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]3[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyên VK[/TD]

[TD=class: xl25]nguyenbebe[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]750[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]5[/TD]

[TD=class: xl25]Trương Minh Huy[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl27]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]6[/TD]

[TD=class: xl25]Huỳnh Kim Phố[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl27]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]9[/TD]

[TD=class: xl25]Phạm kim long[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]10[/TD]

[TD=class: xl25]Trung rượu[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]735[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]8[/TD]

[TD=class: xl25]Dũng linh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]12[/TD]

[TD=class: xl25]Đinh tú linh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]13[/TD]

[TD=class: xl25]Trương tấn sơn[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl27]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]15[/TD]

[TD=class: xl25]Trần ngọc tuấn[/TD]

[TD=class: xl25]cu lỳ[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]11[/TD]

[TD=class: xl25]Phúc tony[/TD]

[TD=class: xl25]phuctony[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]725[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]

[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]14[/TD]

[TD=class: xl25]Vũ Dũng[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl27]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]17[/TD]

[TD=class: xl25]Trần văn Hội[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]22[/TD]

[TD=class: xl25]La thế tuấn[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]685[/TD]

[TD=class: xl27][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]16[/TD]

[TD=class: xl25]Rô (nhỏ)[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]700[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]18[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn Minh Hải[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]19[/TD]

[TD=class: xl25]Hồ Kim Thời[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]20[/TD]

[TD=class: xl25]Lê Thành Vỹ[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]21[/TD]

[TD=class: xl25]Đặng Trường Giang[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]23[/TD]

[TD=class: xl25]Phan chánh tinh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]24[/TD]

[TD=class: xl25]Võ minh đức[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]25[/TD]

[TD=class: xl25]Tè[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]29[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn Đông Vĩnh[/TD]

[TD=class: xl25]vinhhoian[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]31[/TD]

[TD=class: xl25]Trần ngọc Trung[/TD]

[TD=class: xl25]trungtam[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]675[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]26[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn như Hội[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]665[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]27[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn Văn Linh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]670[/TD]

[TD=class: xl25]sân Agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]665[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]28[/TD]

[TD=class: xl25]Sơn Toàn[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]670[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]665[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]32[/TD]

[TD=class: xl25]Trần đức Thanh (Tân)[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]665[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]30[/TD]

[TD=class: xl25]Guy[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]33[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn thiên Phú[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]34[/TD]

[TD=class: xl25]Đoàn ngọc Trung[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]35[/TD]

[TD=class: xl25]Lộc[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]36[/TD]

[TD=class: xl25]Tiến DIC[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]37[/TD]

[TD=class: xl25]Dũng DIC[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]39[/TD]

[TD=class: xl25]Mai huy hoàng[/TD]

[TD=class: xl25]hoanghoian[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]40[/TD]

[TD=class: xl25]Trần thanh tùng[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]41[/TD]

[TD=class: xl25]Tốn Lê Nguyễn[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]42[/TD]

[TD=class: xl25]Mẫn[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]44[/TD]

[TD=class: xl25]Trần văn việt[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]45[/TD]

[TD=class: xl25]Võ Quốc Huy[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]46[/TD]

[TD=class: xl25]Tuấn danh[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]47[/TD]

[TD=class: xl25]Viết Thành[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]49[/TD]

[TD=class: xl25]Võ văn Hùng[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]55[/TD]

[TD=class: xl25]Trần ngọc phúc[/TD]

[TD=class: xl25]phuchoian[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]600[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]38[/TD]

[TD=class: xl25]Sơn DIC[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]650[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]635[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]48[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn đình Cư[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Hội an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]635[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]50[/TD]

[TD=class: xl25]Đỗ phương[/TD]

[TD=class: xl25]phuongdainam[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]635[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]51[/TD]

[TD=class: xl25]Đặng Ngọc Thạch[/TD]

[TD=class: xl25](cu đá)[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân agribank[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]635[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]52[/TD]

[TD=class: xl25]Trần hùng cường[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]635[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]54[/TD]

[TD=class: xl25]Kin[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]626[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]43[/TD]

[TD=class: xl25]Khiêm[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]53[/TD]

[TD=class: xl25]Nghị[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]625[/TD]

[TD=class: xl25]Điểm cũ, không chấm được[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]56[/TD]

[TD=class: xl25]Nguyễn văn bình[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]600[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]615[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]57[/TD]

[TD=class: xl27]Trần phước kỳ long[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]600[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]615[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]58[/TD]

[TD=class: xl25]Trần công Đức[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

[TD=class: xl25, align: right]600[/TD]

[TD=class: xl25]sân Tân an[/TD]

[TD=class: xl25, align: right]615[/TD]

[TD=class: xl25][/TD]

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
136
#2
Một số thông tin AE đã trao đổi tại thớt AE Tennis ĐN:

paragame nói:
Hi Vĩnh, Viettennis MT luôn ủng hộ những người tâm huyết như bạn. Nếu anh em quyết tâm để tổ chức giải lần 1 tại Hội An và chấm trình cho các AE HA thì Vĩnh nên chuẩn bị các bước sau :

1. Gặp gở gở một số AE có tâm huyết và có quan hệ rộng trong giới quần vợt ở Hội An để bàn bạc về qui mô và mục đích giải đấu.

2. Tìm kiếm các nhà tài trợ hỗ trợ thêm tài tài chính cho giải đấu.

3. Chọn một số ae tâm huyết sẽ là ban ban tổ chức sau này thu xếp hôm nào chạy ra Đà Nẵng uống cà phê cùng BQT để bàn bạc cụ thể qui mô cũng như phương án tổ chức giải.

Nếu thu xếp xong Vĩnh có thể điện cho Paragame - 0948497979 Hoặc Hoangvuvo 0905688808 để có cái hẹn làm việc cụ thể nhé.

Chúc cho phong trao tennis Hội An luôn lớn mạnh

Thân chào.

P/S: Ở Hội An có anh Phúc nick là phuc toni đã tham gia rất nhiều giải đấu của Viettnnis Đà Nẵng. Vĩnh có thể liên hệ để mời ảnh tham gia vào BTC nhé.
Ếch trắng nói:
Em đánh sân KS Hội An hả? hội nào thế ? trong đó anh cũng biết vài người: Phố Việt Á, Linh, Tùng, Dũng, Xin, Hùng (người Quãng Ngãi - lúc trc hay đánh giải ở Quảng Nam) .... và có Cu Dũng dạy banh ở sân Thanh Hà... ==> Anh thấy Hội anh Linh, Phố ... là có quan hệ và uy tín, vận động hội này lên tiếng là Hội An sẽ tham gia rất đông thôi ; ;)
Vinhhoian nói:
Đúng a ạ. E chơi sân hội an cùng hội với a Linh và a Phúc tony. Còn a Phố và a xin thì chơi hội khác. Ngày 13 tới a Phố sẽ tổ chức giải Việt Á cho nên sẵn dịp này e dự định làm giải vtn hội an. Mấy ae có nói với e là tổ chức giải để ae cọ sát cho quen nhg chưa có thời cơ thích hợp vả lại ban tổ chức cũng chưa biết lựa chọn ai nên k tổ chức giải đc, tóm lại nó còn chung chung quá! Nhất định pải học từ các a khi nào e đi Đà Nẵng sẽ alo số đt a cho e , lúc đó mấy a trong BQT viettennis sẽ góp ý cho e nhg hướng như thế nào là hợp lý! Rất cảm ơn sự nhiệt tình của BQT viettennisdanang
novakcin nói:
Hi Vinh,Em cứ mạnh dạn triển khai như bài của paragame và Ếch trắng là ổn.

1. Nhờ para lập ngay thớt ae tennis Hội an để ae có chỗ vào, ko cần đợi khi ptrao mạnh mới lập thớt.

2. Sau giải Việt Á, Vinh cố "lôi kéo" 1 số ae máu ptrao làm nòng cốt như post a Ếch bày, rủ ae vô đky' nick vào thớt Hội an...

3. Thu xếp phi ra Dad cafe vs ae Bqt Dad để làm quen va ctac chuẩn bị cho giải Hoi an....

Tennis Hoi an có lợi thế là ae Dien đàn cũng hay du lịch ở đó nên rất cần có sân chơi để ae giao lưu nữa...

Thế nhé. Tks!
Vinhhoian nói:
Ok a. E sẽ cố gắng xúc tiến nhanh nhất có thể để ae có 1 sân chơi rộng rãi hơn! Sẵn đây e nhờ para lập luôn giúp e thớt cho hội an a nhé. Tks a
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#4
Hi Vĩnh,

Qui mô giải đấu Việt Á này như thế nào? Số lượng các VDV ? Xếp trình theo các đôi như thế nào. Nếu cần thiết thi BCT của Viettennis sẽ giúp vào Hội An chấm trình cho các anh em để nếu tổ giải lần 1 thì dể xếp đôi.
 

vietlong

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 625
Tham gia
Thích
929
#5
Hội An có nhiều AE chơi tennis nhưng ít online quá...
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#6
novakcin nói:
Dear All,Để ACE tennis phong trào tại phố cổ Hội An có sân chơi và là nơi kết nối với ACE Viettennis toàn quốc, cũng như ACE các vùng miền có địa chỉ giao lưu tennis khi có dịp về đây tham quan du lịch..., BQT Miền Trung xin lập ra thớt này...; ;) .

Dự kiến sau giải Việt-Á tại Hội An ngày 13.9.2014, sẽ lập ra tiểu ban các ACE trụ cột của tennis Hội An và tiến tới tổ chức 1 giải Viettennis Hội An mở rộng sau đó...

Rất mong ACE hãy hào hứng vào đ/ký nick và tham gia Diễn đàn xôm tụ nhé ;) .

ACE cung cấp thông tin để tập trung Danh sách AE tennis Hội An về trang đầu như sau:

Họ & Tên / Nick / VTR / YOB / Mobile / CLB Hội:

Ng~Văn Vinh? / Vinhhoian / VTR ?? / NS ?? / Mobi ?? / Hội sân...?

(VTR = Viettennis Rating: điểm phong thần; YOB = Year of Birth - năm sinh: cần khai để biết lần sau tổ chức giải đồng đội 12 con giáp)

Trân trọng,

Novakcin
Ok a, rất cảm ơn a đã lập thớt riêng cho ae hội an, 2 ngày nữa giải viet á sẽ tổ chức lúc đó e sẽ thông báo cho ae biết! Hy vong lần này phong trào hội an sẽ mạnh lên! Tks
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#7
paragame nói:
Hi Vĩnh,Qui mô giải đấu Việt Á này như thế nào? Số lượng các VDV ? Xếp trình theo các đôi như thế nào. Nếu cần thiết thi BCT của Viettennis sẽ giúp vào Hội An chấm trình cho các anh em để nếu tổ giải lần 1 thì dể xếp đôi.
Hi a,

Giải Việt Á lần này là mạnh nhất trong các năm với số lượng vđv tham gia giải nhiều, gồm 2 hạng mục trên 50tuoi và dưới 50. Tổng 2 hạng mục là 36 đôi, trên 50 12 đôi và dưới 50 24 đôi, không xếp trình a ạ vì chưa biết điểm của ae như thế nào nên ae chọn đjai với nhau tham gia thi đấu thôi. E đứng với cu hậu có nick là hauerro ở đà nẵng mình đó a, nếu hôm đó rảnh a mời giúp e bqtdanang vào chơi tiện chấm điểm cho ae luôn a nhé!

A ơi nếu e có danh sách ae tennis hội an rồi thì gửi cho a để a cập nhật hay sao a?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#8
vietlong nói:
Hội An có nhiều AE chơi tennis nhưng ít online quá...
Đúng đó a ơi ae hội an ít online quá hy vọng lần này có thớt riêng ae sẽ vào diễn đàn thường xuyên hơn!
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#9
Vinhhoian nói:
Hi a,Giải Việt Á lần này là mạnh nhất trong các năm với số lượng vđv tham gia giải nhiều, gồm 2 hạng mục trên 50tuoi và dưới 50. Tổng 2 hạng mục là 36 đôi, trên 50 12 đôi và dưới 50 24 đôi, không xếp trình a ạ vì chưa biết điểm của ae như thế nào nên ae chọn đjai với nhau tham gia thi đấu thôi. E đứng với cu hậu có nick là hauerro ở đà nẵng mình đó a, nếu hôm đó rảnh a mời giúp e bqtdanang vào chơi tiện chấm điểm cho ae luôn a nhé!

A ơi nếu e có danh sách ae tennis hội an rồi thì gửi cho a để a cập nhật hay sao a?
Dear Vĩnh,

Nếu giải đông như thế thì nhân tiện này Viettennis sẽ cử ban chấm trinh vào Hội An đẻ chấm trình luôn là tốt nhất.

Để thuận lợi công việc Vĩnh giúp hoàn tất các CV sau :

1. Xin ý kiến của BTC về việc Viettennis sẽ tham gia giải với tư cách là các thành viên quan sát để châm trình cho các VĐV Hội An. Vì đây là giải của Việt Á, nếu họ không đồng ý thì mình sẽ không làm được.

2. Chuẩn bị danh sách các vận động viên theo forrm : Họ và tên/Nick/Năm sinh/CLB đang sinh hoat/ Số DT (Có được thông tin nào thì cập nhật). Ngoài ra kèm theo một sanh sách các đôi gặp nhau ở vòng bảng. Ví dụ như : VDV1 + VDV2 Vs VDV3 + VDV4.

3. Thời gian chính thức khai mạc giải đấu và dự kiến kết thúc.

Rất mong nhận được sơm hồi âm của bạn

BR,
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#10
Ok a mai e sẽ gặp btc giải viet á xin ý kiến rồi sẽ trả lời sớm cho a
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#11
A ơi, e nói với btc giải Việt Á rồi và họ nói là thống nhất để ae bqt viettennis Đà Nẵng vào chấm trình cho ae Hội An. Họ sẵn sàng cung cấp danh sách hội viên thi đấu để tiện việc chấm trình. Dự kiến khai mạc lúc 6h30 tại sân ks Hội An. Sau đó ae sẽ chia ra các sân khác để thi đấu gồm sân Agribank, sân Hội An và sân Tân An(sân của Dũng). Nếu tiện thì vào giúp ae Hội An anh nhé! Tks
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#12
Vinhhoian nói:
A ơi, e nói với btc giải Việt Á rồi và họ nói là thống nhất để ae bqt viettennis Đà Nẵng vào chấm trình cho ae Hội An. Họ sẵn sàng cung cấp danh sách hội viên thi đấu để tiện việc chấm trình. Dự kiến khai mạc lúc 6h30 tại sân ks Hội An. Sau đó ae sẽ chia ra các sân khác để thi đấu gồm sân Agribank, sân Hội An và sân Tân An(sân của Dũng). Nếu tiện thì vào giúp ae Hội An anh nhé! Tks
Vĩnh,

Anh em sẽ thu xếp để ngày mai vào. Vĩnh cho số điện thoại để trao đổi thêm một số việc.
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#14
ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC AE TENNIS HỘI AN

1/ VŨ DŨNG 715

2/ TRƯƠNG MINH HUY 725

3/ SƠN TOÀN. 670

4/ LÊ VĂ THANH 750

5/ HUỲNH KIM PHỐ. 725

6/ NGUYỄN LÊ ĐÔNG VĨNH. 650

7/ LÂM BẢY 625

8/ Nguyên VK: 735

9/ Trắng HA: 735

10/Rô : 700

Do giải đấu diễn ra quá sớm nên BCT không thể chấm đủ hết các VĐV. Sẽ tiếp tục cập nhật ở những lần kế tiếp.

Vĩnh vui lòng gởi dánh sách các AE Tennis Hội An sớm nhé.
 

Ếch trắng

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
662
#15
Hội An cũng dc 20-30 người chơi tennis vậy mà đợt này tham gia giải Việt Á ít vậy ta? Điểm chỉ có dc mới vài người nhỉ?
 

paragame

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1,922
#16
Ếch trắng nói:
Hội An cũng dc 20-30 người chơi tennis vậy mà đợt này tham gia giải Việt Á ít vậy ta? Điểm chỉ có dc mới vài người nhỉ?
Do anh em đánh sơm quá. AE ĐN vào 10h thì đã đánh đến tứ kết rồi nên không xác định được trình.
 

Novakcin

Moderator Đà Nẵng
Thành viên BQT
Mod
Điểm đôi: 610
Tham gia
Thích
136
#17
paragame nói:
Do anh em đánh sơm quá. AE ĐN vào 10h thì đã đánh đến tứ kết rồi nên không xác định được trình.
cái ni lỗi chủ quan ae ĐN đây, chứ ai đánh giải ko lẽ 10h mới đánh??? 6h30 depa từ ĐN vô đó thì quá đẹp rùi..., hay ae lại lạng vô đâu đó ăn sáng cfe kỹ quá, lại gặp cô chủ chưn dài chưng bưởi nên vô trễ...kkkk! :p .
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#18
paragame nói:
ĐIỂM ĐỀ XUẤT CÁC AE TENNIS HỘI AN1/ VŨ DŨNG 715

2/ TRƯƠNG MINH HUY 725

3/ SƠN TOÀN. 670

4/ LÊ VĂ THANH 750

5/ HUỲNH KIM PHỐ. 725

6/ NGUYỄN LÊ ĐÔNG VĨNH. 650

7/ LÂM BẢY 625

8/ Nguyên VK: 735

9/ Trắng HA: 735

10/Rô : 700

Do giải đấu diễn ra quá sớm nên BCT không thể chấm đủ hết các VĐV. Sẽ tiếp tục cập nhật ở những lần kế tiếp.

Vĩnh vui lòng gởi dánh sách các AE Tennis Hội An sớm nhé.
E gửi a danh sách ae tennis hội an a cập nhật thêm giúp e a nhé. E sẽ gửi điểm đề xuất cho ae hội an theo tiêu chí như mấy a vào chấm điểm cho ae hôm trước để thuận tiện cho giải viettenis hội an lần 1 a nhé? Có lẽ e sẽ ra đà nẵng cafe với mấy ae bqt để học hỏi thêm cách thức tổ chức! Khi nào đi e sẽ alo a! Tks
 

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#19
1)Trần ngọc trung 650 (sân hội an)

2)Nguyễn phước hưng 675 (sân hội an)

3)La thế tuấn 675 (sân hội an)

4)Trần đức thanh 650 (sân hội an)

5)Sử quốc tuấn 750(sân hội an)

6)Phan ngọc thạch 735(sân hội an)

7)Trần quốc bình (cu trắng)(sân hội an)

8)Lê minh tuấn (rô)(sân hội an)

9)Nguyễn thiên phú 650(sân hội an)

10)Phạm kim long 700(sân hội an)

11)Trương tấn sơn 700(sân hội an)

12)Đoàn ngọc trung 650(sân hội an)

13)Đinh tú linh 725(sân hội an)

14)Trần ngọc tuấn 650(agribank)

15)Phan chánh tinh 700(sân hội an)

16)Võ minh đức 675(sân hội an)

17)Nguyễn đình cư 625(sân hội an)

18)Võ văn hùng 650(sân hội an)

19)Võ đăng phong 600(sân tân an)

20)Đỗ phương 625(sân tân an)

21)Trần ngọc phúc 600(sân tân an)

22)Nguyễn văn bình 600(sân tân an)

23)Lê nguyễn đức tuấn 575(sân tân an)

24)Trần phước kỳ long 600(sân tân an)

25)Phương huy hoàng 600(sân tân an)

26)Mai huy hoàng 650(sân tân an)

27)Nghị 600(sân tân an)

28)Trần công Đức 600(sân tân an)

29)Tuấn bác sỹ 625(sân tân an)

30)Vỹ 650(sân tân an)

31)Trần văn việt 625(sân tân an)

32)Thi DIC 625(sân tân an)

33)Hào DIC 625(sân tân an)

34)Tè 650(sân tân an)

35)Dũng linh 700(sân tân an)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Vinhhoian

Core Member
VIP Member
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
455
#20
1)Trần ngọc trung

2)Nguyễn phước hưng

3)La thế tuấn

4)Trần đức thanh

5)Sử quốc tuấn

6)Phan ngọc thạch

7)Trần quốc bình

8)Lê minh tuấn

9)Nguyễn thiên phú

10)Phạm kim long

11)Trương tấn sơn

12)Đoàn ngọc trung

13)Đinh tú linh

14)Trần ngọc tuấn

15)Phan chánh tinh

16)Võ minh đức

17)Nguyễn đình cư

18)Võ văn hùng

19)Võ đăng phong

20)Đỗ phương

21)Trần ngọc phúc

22)Nguyễn văn bình

23)Lê nguyễn đức tuấn

24)Trần phước kỳ long

25)Phương huy hoàng

26)Mai huy hoàng

27)Nghị

28)Trần công Đức

29)Tuấn bác sỹ

30)Vỹ

31)Trần văn việt

32)Thi DIC

33)Hào DIC

34)Tè
 
Loading...
Top