Kỳ Anh Tự (KAT) - Nơi anh hùng luận kiếm của CLB tennis TTVN SG (tầng II)

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 30/10 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 06/11 sân hoạt động lại bình thường.
 

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 30/10 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 06/11 sân hoạt động lại bình thường.
 

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 11/12 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 18/12 sân hoạt động lại bình thường.
 

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 11/12 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 18/12 sân hoạt động lại bình thường.
 

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 08/01 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 15/01 sân hoạt động lại bình thường.
 

Robot_one

Hội trưởng Kỳ Anh Tự
VIP Member
Điểm đôi: 690
Tham gia
Thích
538
Thông báo:

CN này ngày 08/01 ban quản lý sân Kỳ Hòa mượn sân đánh giải nên anh em nghĩ đánh một buổi này trên sân KAT nhé và ngày 15/01 sân hoạt động lại bình thường.
 
Loading...
Top