Những điều cần biết khi sử dụng lao động

giahop

Thành viên mới
Tham gia
Thích
0
#1
Hiện người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam ở các vị trí như: Chuyên gia, nhà quản lý, bác sĩ, huấn luyện viên hay vận động viên, khi sử dụng lao động là người nước ngoài thì cần lưu ý một số các vấn đề sau:

I. Giải trình với chủ tịch UBND cấp tỉnh ( thành phố) về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
Trong thời gian ít nhất 30 ngày trước khi người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, người sử dụng lao động sẽ phải sắp xếp các vị trí công việc cho lao động và sẽ xác minh nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc, người sử dụng lao động phải báo cáo UBND các cấp tại nơi mà người sử dụng lao động đang làm việc.
Xem thêm:

Người sử dụng lao động và người lao động đều là người nước ngoài họ sẽ phải có trách nhiệm báo cáo, giải trình với chủ tịch UBND về việc sử dụng lao động. Và đình kỳ hàng năm theo yêu cầu thì UBND phải trình báo lên Bộ lao động thương binh và xã hội về nhu cầu sử dụng người lao động và tình hình quản lý người lao động nước ngoài đang làm việc trên địa phương của mình

.II. Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người sử dụng lao động phải xin giấy phép lao động trước khi người lao động nước ngoài đến Việt Nam để làm việc. Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn về việc sử dụng lao động là người nước ngoài, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trước ít nhất 15 ngày trước khi người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

III. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài
Sau khi được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Theo đó người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm đến 03 năm hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng. Việc ký hợp đồng lao động như thế nào tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng như thỏa thuận của hai bên

Người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời hạn là 5 ngày kể từ kể từ ngày bắt đầu ký kết hợp đồng

Công ty Gia Hợp với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm giấy phép lao động

+ Để thuận tiện cho việc làm hồ sơ cũng như là thủ tục làm giấy phép lao động được nhanh chóng thì quý khách hàng liên hệ theo số hotline: 0985281441 để được tư vấn rõ ràng hơn
 
Loading...
Top