Quy định hoạt động của viettennis-miền trung

Kiều Dũng

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 725
Tham gia
Thích
497
#1
QUY ĐỊNH

Một số điều về hoạt động của Diễn đàn Viettennis.net

Viettennis-Miền Trung

ĐIỀU 01 : ĐIỂM VIETTENNS RATING (VTR)

Mục 01 : Định nghĩa.

a. Điểm VietTennis Rating là điểm số được đánh giá dựa trên trình độ kỹ thuật, khả năng, tâm lý thi đấu Giải quần vợt của từng thành viên. Điểm số được xác định nhằm tạo sự cân bằng tương đối trong thi đấu tennis tại các giải phong trào do Viettennis phát động và điều hành cũng như những giải phong trào mà BTC giải công nhận và có sử dụng điểm số của Viettennis.net.

b. Điểm số VTR là một cơ số do tập thể Ban quản trị Viettennis quyết định tương ứng với trình độ thi đấu của từng thành viên Diễn đàn Viettennis.net; vì thế chỉ có giá trị nội bộ đối với thành viên diễn đàn và những vận động viên chưa là thành viên Viettennis.net nhưng muốn thi đấu ở các giải trong phạm vi điều chỉnh của Ban quản trị Diễn đàn.

c. Điểm VTR là điểm bắt buộc từng thành viên công nhận và tuân thủ theo quy định về điểm.

Mục 02 : Quy trình xem xét điểm :

- Điểm VTR hiện nay có 3 nhóm điểm để xem xét trình độ cho thành viên : Điểm đề xuất , điểm xanh và điểm đỏ. Ngoài ra Ban quản trị còn công nhận bảng điểm thành viên ngoài diễn đàn nhằm mục đích đảm bảo sự minh bạch, quản lý chặt chẽ các hoạt động giải có thành viên ngoài Diễn đàn tham gia.

2.1 Điểm đề xuất:

a. Vận động viên muốn có điểm đề xuất phải có nickname trên Viettennis.net.

b. Là điểm do một Hội, nhóm thuộc Diễn đàn (Hội chính thức) tự đề xuất cho thành viên để tham gia 1 giải đấu do các hội nhóm tổ chức. Tuy nhiên, điểm này phải do Trưởng Ban Tổ chức giải đấu đó chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh về mức độ chính xác của việc đề xuất; đồng thời điểm đề xuất này chỉ được sử dụng 01 lần trong giải đó. Sau khi kết thúc giải, Ban Tổ chức giải có trách nhiệm đánh giá, thu thập ý kiến của các thành viên khác và hội ý,chuyển thông tin cho đại diện Ban Quản trị Diễn đàn đưa điểm đề xuất của thành viên này vào trong thớt do BQT lập; trường hợp sau khi giải đấu kết thúc mà BTC giải, BĐH Hội không làm việc với đại diện BQT thì xem như điểm của thành viên đó chưa được công nhận đề xuất và không được tham gia các giải đấu khác.

c. Trường hợp nếu các Hội trưởng có trách nhiệm đề xuất điểm nhưng sai lệch nhiều lần, Ban quản trị sẽ chấm dứt quyền bảo lãnh điểm của Hội đó.

d. Trường hợp điểm đề xuất từ Hội trưởng của các Hội/Nhóm chưa chính thức đề xuất điểm cho thành viên của Hội để tham gia một giải đấu do Hội nhóm khác tổ chức phải được ít nhất 02 Core Member có chức năng đề xuất trình (không thuộc Hội, Nhóm của mình) hoặc trực tiếp Ban xét trình xác nhận thông qua offline / giao lưu thì sẽ được ghi nhận vào trong thớt do BQT lập. Sau khi tham gia giải, thành viên đó sẽ theo quy trình của các hội nhóm chính thức đề xuất với Ban Quản trị .

e. Chỉ duy nhất thớt tổng hợp của Ban Quản trị mới có giá trị thông tin tham khảo về điểm đề xuất của thành viên.

f. Nghiêm cấm tất cả các Hội, các giải đấu và các thành viên sử dụng các đường link điểm bảo lãnh từ các giải đấu trước đó làm cơ sở đăng ký các giải đấu khác. Trường hợp nếu các thành viên cố tình vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách thành viên cấm thi đấu các giải.

g. Đối với những thành viên trong Ban quản trị, Ban xét trình hoặc các Core Member có chức năng xét trình khi đề xuất xét trình độ cũng chỉ có giá trị sử dụng 01 lần cho giải đấu.

2.2 Công nhận điểm xanh:

a. Là điểm thể hiện trình độ, phong độ của thành viên được Ban xét trình của BQT duyệt thông qua 03 giải thuộc BQT hay các Hội/Nhóm chính thức tổ chức; Để có được điểm Xanh, thành viên phải có bài đóng góp cho diễn đàn là 30 bài và có thời gian tham gia diễn đàn tối thiểu 02 tháng kể từ ngày đăng ký tài khoản.

b. Thành viên có điểm xanh được tham dự tất cả các giải trong hệ thống giải của Ban Quản trị, được công nhận về mức độ, thời gian đóng góp cho Diễn đàn và được hưởng các ưu đãi theo từng điều lệ giải quy định.

c. Thành viên ở các tỉnh không có điều kiện tham gia giải tại khu vực Tp.Đà Nẵng sẽ do BQT xét riêng.

2.3 Công nhận điểm đỏ:

a. Điểm đỏ: là điểm có giá trị cao nhất của thành viên Diễn đàn Viettennis.net do BQT Công nhận. Điểm đỏ thể hiện trình độ, phong độ, kỹ năng đọc trận đấu, tâm lý thi đấu, chiến thuật thi đấu, nghệ thuật chọn người đánh cặp, khả năng xử lý tình huống bóng, vv... của thành viên thông qua thực tế các giải đấu được Ban xét trình của BQT duyệt.

b. Để có điểm đỏ, thành viên phải :

- Có điểm xanh;

- Tham gia tối thiểu 02 giải thuộc BQT hay các Hội/Nhóm chính thức tổ chức và sau 2 tháng khi đã có điểm xanh;

c. Thành viên có những hoạt động tích cực, những mạnh thường quân của các Hội nhóm đã có điểm đề xuất hoặc điểm xanh khi tham gia diễn đàn, sau khi được rà soát tại các sân sẽ được ưu tiên xét điểm đỏ trước hạn khi có đề nghị của các hội nhóm.

d. Thành viên có điểm đỏ nhưng hoạt động thiếu tích cực trong vòng 6 tháng như không tham gia giải; không tham gia các hội nhóm và không online Diễn đàn mà không có lý do chính đáng sẽ hủy điểm.

e. Những thành viên đã bị hủy điểm hoặc đề nghị hủy điểm (có lý do chính đáng) nếu muốn có điểm phải thực hiện lại quy trình bắt đầu từ điểm xanh.

2.4 Bảng điểm thành viên ngoài Diễn đàn.

a. Bảng điểm thành viên ngoài Diễn đàn là bảng tập hợp danh sách những thành viên không phải là thành viên Diễn đàn, đã tham dự ít nhất 3 giải đấu không phải do các hội nhóm tổ chức. Đây chỉ là danh sách mang tính tham khảo, để thống nhất số điểm của các thành viên này, tránh tình trạng các thành viên này tự ý thay đổi điểm số của mình khi tham gia các giải ngoài Diễn đàn.

b. Các thành viên ngoài Diễn đàn khi tham gia các giải đấu có tổng hợp điểm của BQT, sẽ được ghi nhận vào danh sách điểm tạm tính, sau 3 giải nếu không thay đổi số điểm sẽ đưa vào danh sách thành viên ngoài Diễn đàn để tham khảo.

c. Thành viên ngoài Diễn đàn khi đạt giải cao tại các giải đấu bên ngoài sẽ được điều chỉnh điểm.

2.5 Điều chỉnh điểm: Ban quản trị được quyền điều chỉnh điểm ở những trường hợp sau:

a. Thành viên điểm đề xuất, điểm ngoài Diễn đàn khi tham gia các giải đạt thành tích cao, hoặc do đề xuất điểm ban đầu sai lệch .

b. Thành viên điểm xanh khi tham gia giải đạt thành tích cao.

c. Thành viên điểm đỏ khi có sự tiến bộ, đạt giải liên tiếp ở nhiều thứ hạng / nội dung khác nhau; đồng thời có đề xuất của Ban xét trình hoặc những thành viên trong nhóm ưu tú (GEM).

e. Đối với các trường hợp vì lý do sức khỏe, chấn thương, tuổi… muốn được điều chỉnh thì phải thực hiện lại quy trình xét điểm giai đoạn lấy ý kiến của thành viên có chức năng xét trình.

f. Định kỳ 3 đến 6 tháng, khi thấy điểm số của các khu vực, các đối tượng có sự chênh lệch ảnh hưởng đến phong trào chung, BQT sẽ có chủ trương xét điều chỉnh điểm cho phù hợp.

g. Thành viên Ban xét trình: là những thành viên do BQT mời và sẽ có danh sách riêng.

ĐIỀU 02 : TĂNG GIẢM ĐIỂM VTR

Mục 03 : Đối tượng áp dụng:

- Điều kiện giải đấu:

• Quy mô giải 01 nội dung thi đấu có từ 16 đôi tham gia trở lên.

• Quy mô giải từ 02 nội dung thi đấu trở lên và có ít nhất một nội dung có từ 12 đôi tham gia trở lên.

- Điều kiện nội dung:

• Áp dụng cho các nội dung có tối thiểu 16 đôi và tối thiểu 10 thành viên điểm đỏ.

• Không áp dụng cho các nội dung khách mời, lãnh đạo hoặc giao lưu (theo công bố của BTC giải).

Mục 04: Thời gian cập nhật điểm:

- Được tiến hành căn cứ theo kết quả thi đấu của tháng trước đó.

Mục 05 : Cộng điểm VTR.

• Cộng 15 điểm cho giải nhất ; Cộng 10 điểm cho nhì.

• Cộng 5 điểm cho giải ba và tư

• Trường hợp các trận đấu bán kết, chung kết không thi đấu mà diễn ra theo các hình thức khác như bỏ phiếu, bốc thăm thì BQT sẽ căn cứ vào kết quả do BTC cung cấp.

Mục 06 : Trừ điểm VTR

• Thành viên bị loại vòng 01 và thua vòng playoff: Trừ 10 điểm.

• Thành viên có thành tích thấp nhất trong bảng thi đấu: Trừ 10 điểm.

• Mỗi thành viên chỉ trừ tối đa 10 điểm trong một kỳ cập nhật (1 tháng).

• Mức điểm tối thiểu cho thành viên Nam là 600, thành viên Nữ là 500. Thành viên sẽ không được trừ điểm xuống thấp hơn mức điểm tối thiểu.

Không áp dụng trừ điểm trong các trường hợp sau:

• Trong tháng có bất kỳ thành tích nào được cộng điểm theo mục 05.

• Cặp vận động viên đăng ký thiếu từ 75 điểm trở lên so với nội dung thi đấu, hoặc thành viên tự ý bỏ cuộc, bị BTC xử thua vì bất kỳ lý do nào.

Mục 07 : Một số quy định khác

• Các thành viên có điểm đỏ sẽ áp dụng Cộng / Trừ điểm VTR như trên.

• Các thành viên chưa có điểm đỏ (điểm xanh, điểm đề xuất, điểm ngoài diễn đàn) thì áp dụng cộng 25 điểm khi vào vòng bán kết. Riêng điểm Trừ chỉ được điều chỉnh bở BQT nếu xét thấy điểm quá cao so với trình độ hoặc so với kết quả 3 giải gần nhất.

ĐIỀU 03 : TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU TRÊN VIETTENNIS

Mục 08 : Những thành viên được tổ chức, đưa thông tin và đăng giải trên Viettennis.net.

•Thành viên Ban Quản trị Diễn đàn được tập thể BQT giao trách nhiệm đăng tải.

•Thành viên có nick thường chỉ được đăng tải giải ở box giải phong trào và sau khi có sự đồng ý của Ban Quản trị

• Trường hợp trùng lắp về thời gian, nếu xét thấy quy mô giải không ảnh hưởng đến việc tổ chức của Hội đăng ký trước thì BTC sẽ trao đổi để giải diễn ra, nếu thấy ảnh hưởng đến chất lượng của giải đấu đã đăng ký BQT sẽ yêu cầu hội đăng ký sau dời giải hoặc thay đổi nội dung thi đấu.

•Trường hợp các giải ngoài Diễn đàn có sự trùng lặp về thời gian, địa điểm tổ chức giải với các giải mở rộng của các Hội nhóm, Giải trong hệ thống Diễn đàn. Ban Quản trị sẽ không duyệt đăng tải thông tin về giải đấu ngoài Diễn đàn dưới mọi hình thức. Nếu các thành viên Diễn đàn tự ý đăng tải thông tin giới thiệu về giải đó sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ BQT (xóa bài, cảnh cáo hoặc khóa tài khoản).

Mục 9 : Quy định về thiết kế trang trí banner giải thi đấu

•Các Hội nhóm thuộc Diễn đàn khi tổ chức giải đấu, tùy quy mô, tính chất của giải mà BTC quyết định kích thước Banner giải đấu; tuy nhiên bố cục của banner phải đảm bảo và tuân thủ nguyên tắc sau:

Logo Viettennis.net

GIẢI QUẦN VỢT [HỘI/NHÓM - NỘI BỘ/MỞ RỘNG]LẦN THỨ [...]

LOGO HỘI/NHÓM

Tranh cúp

Mục 10 : Trách nhiệm sau giải đấu :

a. Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã cam kết trong điều lệ giải, trao thưởng và các vật phẩm hứa thưởng ngay sau khi kết thúc giải đấu.

b. Công bố kết quả giải đấu chậm nhất 01 ngày sau khi kết thúc giải.

c. Gửi về Ban quản trị Diễn đàn chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc giải đấu .

• Bảng danh sách thành viên đoạt giải và số điểm thưởng tương ứng theo quy định.

• Danh sách thành viên bị loại vòng 01 hoặc có thành tích thấp nhất để trừ điểm theo quy định.

• Danh sách thành viên có điểm đề xuất được tham gia giải; đồng thời xác nhận hoặc đề xuất điểm mới cho thành viên theo quy định.

Mục 11 : Tinh thần và thái độ thi đấu :

1. Nghiêm cấm các thành viên của diễn đàn cũng như các vận động viên đã có điểm đề xuất của BQT Viettennis-Miền trung quản lý khi đăng ký thi đấu giải ở khu vực khác mà tự ý hạ điểm khi đăng ký.

2. Thành viên tham gia thi đấu phải tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban Tổ chức giải; tuân thủ và chấp nhận mọi quyết định của trọng tài;

3. Không cải nhau, gây áp lực, miệt thị, hạ nhục đối với người khác với bất kỳ hình thức nào.

4. Tuyệt đối không tổ chức, tham gia các hình thức cá cược ăn tiền, cờ bạc trong giải cũng như không mua chuộc trọng tài, đối phương.

5. Những thành viên nếu vi phạm những điều cấm ở khoản 1,2,3,4 mục 11 này tùy theo mức độ vi phạm Ban quản trị sẽ có hình thức xử lý như : Cấm thi đấu trong hệ thống Diễn đàn, hủy điểm hoặc khóa nick vĩnh viễn..

ĐIỀU 04:THỰC HIỆN

Mục 12 : Quy định này có hiệu lực từ ngày 10 / 11 / 2016.

Mục 13 : Tất cả những thành viên BQT Viettennis – Miền Trung, thành viên diễn đàn có trách nhiệm theo dõi và thực hiện quy định trên, trường hợp trong quá trình thực hiện có những bất cập, Ban Quản trị sẽ họp chỉnh sửa và thông báo rộng rãi với các Hội, Nhóm, CLB và thành viên. Việc góp ý xây dựng bộ quy định này chỉ được thực hiện từ các thành viên bqt các tỉnh, thành thuộc khu vực miền trung. Những góp ý từ các thành viên bình thường sẽ bị xóa và chuyển vào box BQT để lưu trữ tham khảo.

Mục 14 : Nội quy này đã chính thức được Ban quản trị - Miền Trung biểu quyết thông qua và thực hiện; trường hợp nếu các cá nhân, tập thể vi phạm những quy định này tùy theo mức độ Ban Quản trị sẽ có hình thức kỷ luật và thông báo rộng rãi trên Diễn đàn.

BAN QUẢN TRỊ

VIETTENNIS-MIỀN TRUNG

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Kiều Dũng

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 725
Tham gia
Thích
497
#4
Hau Euro nói:
BQT có thể giải thích vì sao em lên 25 điểm-
Trường hợp của e là vì btc giải Viettennis Hội an gửi kết quả về cho Bqt Miền trung chậm nên đã xảy ra trường hợp như vậy. Mong e thông cảm!
 

ki_tho_da_nang

Vip Member
VIP Member
Điểm đôi: 835
Tham gia
Thích
399
#5
Kiều Dũng nói:
Trường hợp của e là vì btc giải Viettennis Hội an gửi kết quả về cho Bqt Miền trung chậm nên đã xảy ra trường hợp như vậy. Mong e thông cảm!
Cho haueuro lên thêm 10đ nữa đi anh.Cho dễ đúng vơi em đánh 1800
 
Loading...
Top