Thông báo mừng tân gia viettennis.net

laomaps

Thành viên mới
Tham gia
Thích
1
#83
Xin chào tất cả ACE, iem là thành viên mới! Chúc diễn đàn luôn gắn kết và vững mạnh
 

Tan Huynh

Thành viên mới
Điểm đôi: 740
Tham gia
Thích
126
#85
THÔNG CÁO.

V/v Chính thức tân gia diễn đàn Viettennis.net
Sau đúng 5 ngày chúng ta chuẩn bị, cùng với sự nỗ lực miệt mài của các thành viên trong bộ phận kỹ thuật, sự đầu tư khá nghiêm túc của đội ngũ sáng lập viên, những người đặt viên gạch đầu tiên, nền móng đầu tiên cho diễn đàn viettennis.net. Đến nay, ngôi nhà mới, diễn đàn mới của chúng ta đã chính thức đi vào hoạt động.

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào quần vợt và sự phát triển công nghệ thông tin, cuộc sống số đã có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của tất cả chúng ta. Vì thế mục đích của diễn đàn Viettennis.net vẫn là nơi các bạn có thể trao đổi thông tin, giao lưu, kết bạn và là nơi các bạn có thể gửi gắm sự đam mê bộ môn thể thao nữ hoàng – Bộ môn quần vợt.

Ban quản trị khẳng định : Diễn đàn này chính là do công sức của tất cả các bạn lập nên, là mái nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi thành viên diễn đàn chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Chúng ta hãy để diễn đàn thu hẹp khoảng cách giữa hai miền Nam, Bắc, là cầu nối yêu thương đối với phong trào quần vợt các tỉnh thành, là sân chơi chung, trong sáng, vô tư hết mình của từng thành viên.

Chúng ta hãy chung tay, góp sức tạo dựng để diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, để viettennis.net xứng đáng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là gia đình thứ hai của chúng ta.

Hãy dành cho nhau sự quyết tâm lớn nhất các bạn nhé!

BAN QUẢN TRỊ VIETTENNIS.NET


---------- Post added at 12:27 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------

Ban Quản trị xin chân thành cảm ơn các thành viên trong bộ phận kỹ thuật : Mr Cường, NaNáNadal, Xin chân thành cảm ơn bộ phận nội dung, các sáng lập viên đã cùng nhau góp ý cho việc xây dựng cấu trúc.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển và lớn mạnh.
 

Kiet.Q7

Thành viên mới
Tham gia
Thích
0
#86
THÔNG CÁO.

V/v Chính thức tân gia diễn đàn Viettennis.net
Sau đúng 5 ngày chúng ta chuẩn bị, cùng với sự nỗ lực miệt mài của các thành viên trong bộ phận kỹ thuật, sự đầu tư khá nghiêm túc của đội ngũ sáng lập viên, những người đặt viên gạch đầu tiên, nền móng đầu tiên cho diễn đàn viettennis.net. Đến nay, ngôi nhà mới, diễn đàn mới của chúng ta đã chính thức đi vào hoạt động.

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào quần vợt và sự phát triển công nghệ thông tin, cuộc sống số đã có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của tất cả chúng ta. Vì thế mục đích của diễn đàn Viettennis.net vẫn là nơi các bạn có thể trao đổi thông tin, giao lưu, kết bạn và là nơi các bạn có thể gửi gắm sự đam mê bộ môn thể thao nữ hoàng – Bộ môn quần vợt.

Ban quản trị khẳng định : Diễn đàn này chính là do công sức của tất cả các bạn lập nên, là mái nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi thành viên diễn đàn chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Chúng ta hãy để diễn đàn thu hẹp khoảng cách giữa hai miền Nam, Bắc, là cầu nối yêu thương đối với phong trào quần vợt các tỉnh thành, là sân chơi chung, trong sáng, vô tư hết mình của từng thành viên.

Chúng ta hãy chung tay, góp sức tạo dựng để diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, để viettennis.net xứng đáng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là gia đình thứ hai của chúng ta.

Hãy dành cho nhau sự quyết tâm lớn nhất các bạn nhé!

BAN QUẢN TRỊ VIETTENNIS.NET


---------- Post added at 12:27 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------

Ban Quản trị xin chân thành cảm ơn các thành viên trong bộ phận kỹ thuật : Mr Cường, NaNáNadal, Xin chân thành cảm ơn bộ phận nội dung, các sáng lập viên đã cùng nhau góp ý cho việc xây dựng cấu trúc.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
chúc mừng cac anh.
 

Vũ Tuấn Liêm

Thành viên mới
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
1
#87
THÔNG CÁO.

V/v Chính thức tân gia diễn đàn Viettennis.netSau đúng 5 ngày chúng ta chuẩn bị, cùng với sự nỗ lực miệt mài của các thành viên trong bộ phận kỹ thuật, sự đầu tư khá nghiêm túc của đội ngũ sáng lập viên, những người đặt viên gạch đầu tiên, nền móng đầu tiên cho diễn đàn viettennis.net. Đến nay, ngôi nhà mới, diễn đàn mới của chúng ta đã chính thức đi vào hoạt động.

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào quần vợt và sự phát triển công nghệ thông tin, cuộc sống số đã có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của tất cả chúng ta. Vì thế mục đích của diễn đàn Viettennis.net vẫn là nơi các bạn có thể trao đổi thông tin, giao lưu, kết bạn và là nơi các bạn có thể gửi gắm sự đam mê bộ môn thể thao nữ hoàng – Bộ môn quần vợt.

Ban quản trị khẳng định : Diễn đàn này chính là do công sức của tất cả các bạn lập nên, là mái nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi thành viên diễn đàn chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Chúng ta hãy để diễn đàn thu hẹp khoảng cách giữa hai miền Nam, Bắc, là cầu nối yêu thương đối với phong trào quần vợt các tỉnh thành, là sân chơi chung, trong sáng, vô tư hết mình của từng thành viên.

Chúng ta hãy chung tay, góp sức tạo dựng để diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, để viettennis.net xứng đáng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là gia đình thứ hai của chúng ta.

Hãy dành cho nhau sự quyết tâm lớn nhất các bạn nhé!

BAN QUẢN TRỊ VIETTENNIS.NET

---------- Post added at 12:27 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------

Ban Quản trị xin chân thành cảm ơn các thành viên trong bộ phận kỹ thuật : Mr Cường, NaNáNadal, Xin chân thành cảm ơn bộ phận nội dung, các sáng lập viên đã cùng nhau góp ý cho việc xây dựng cấu trúc.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Em cần
 

VĂN SỸ

Thành viên mới
Điểm đôi: 700
Tham gia
Thích
0
#90
THÔNG CÁO.

V/v Chính thức tân gia diễn đàn Viettennis.netSau đúng 5 ngày chúng ta chuẩn bị, cùng với sự nỗ lực miệt mài của các thành viên trong bộ phận kỹ thuật, sự đầu tư khá nghiêm túc của đội ngũ sáng lập viên, những người đặt viên gạch đầu tiên, nền móng đầu tiên cho diễn đàn viettennis.net. Đến nay, ngôi nhà mới, diễn đàn mới của chúng ta đã chính thức đi vào hoạt động.

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào quần vợt và sự phát triển công nghệ thông tin, cuộc sống số đã có ảnh hưởng nhất định đến đời sống tinh thần của tất cả chúng ta. Vì thế mục đích của diễn đàn Viettennis.net vẫn là nơi các bạn có thể trao đổi thông tin, giao lưu, kết bạn và là nơi các bạn có thể gửi gắm sự đam mê bộ môn thể thao nữ hoàng – Bộ môn quần vợt.

Ban quản trị khẳng định : Diễn đàn này chính là do công sức của tất cả các bạn lập nên, là mái nhà chung của tất cả chúng ta. Mỗi thành viên diễn đàn chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Chúng ta hãy để diễn đàn thu hẹp khoảng cách giữa hai miền Nam, Bắc, là cầu nối yêu thương đối với phong trào quần vợt các tỉnh thành, là sân chơi chung, trong sáng, vô tư hết mình của từng thành viên.

Chúng ta hãy chung tay, góp sức tạo dựng để diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, để viettennis.net xứng đáng là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là gia đình thứ hai của chúng ta.

Hãy dành cho nhau sự quyết tâm lớn nhất các bạn nhé!

BAN QUẢN TRỊ VIETTENNIS.NET

---------- Post added at 12:27 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------

Ban Quản trị xin chân thành cảm ơn các thành viên trong bộ phận kỹ thuật : Mr Cường, NaNáNadal, Xin chân thành cảm ơn bộ phận nội dung, các sáng lập viên đã cùng nhau góp ý cho việc xây dựng cấu trúc.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn.
Chúc Diễn đàn ngày càng mạnh là sân chơi cho những người cùng đam mê
 

Thái Nguyễn Trung

Thành viên mới
Điểm đôi: 705
Tham gia
Thích
0
#91
Although much progress has been reached in the domain of modern medicine, we still notice the lack of efficient wounds healing treatments. The demand for natural remedies is rising in developing countries [10] as natural substances may be effective, safe and cheap [11]. Basic research has improved our understanding of enhancement and inhibition of wound healing and has given the basis for introduction of novel treatment methods [12].ádasd
sdfsdfs
sdfdfsd
fssssss
fsds
fsdfsdf
dfsdfsdfs
dfsdf
sdf
sdf
 
Loading...
Top