Vinh danh những nhà vô địch giải 16, 17, 18 tháng 3

Tùngcoc6

Thành viên mới
Điểm đôi: 670
Tham gia
Thích
0
#29


Nội dung đôi nam chuyên nghiệp biểu diễn:

Vô địch : Thanh Hoàng + Quang Huy

Hạng nhì : Quang Trí + Trí Nguyên.Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp:

Vô địch : Phong + Hiếu (Prince)

Hạng nhì : Chất + Lập (TTA)

Đồng hạng ba : Dẹo + Ti (KH), Được + Tuấn (QK).Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp + phong trào:

Vô địch : Dẹo + Công (KH)

Hạng nhì : Phong + Đạt

Đồng hạng ba : Thi +Tương3 (KH), Vinh + Khoa (DV).Nội dung đôi nam phong trào trên 30 tuổi:

Vô địch : TxThang + Hai_nbk76

Hạng nhì : Đạt + Long

Đồng hạng ba : Minh ĐL + Dân, Triết + Khanh (QK).Nội dung đôi nam 1900 điểm:

Vô địch : Vinhdathuynh + Nhat_An

Hạng nhì : TxThang + Hai_nbk76

Đồng hạng ba : Tâm oro + Duy Sonny, FSO + Doanbi.Nội dung đôi nam 1500 điểm:

Vô địch : speed_google + panda

Hạng nhì : Doanbi + DuyKhoa

Đồng hạng ba : khanhhuydelta + Quang delta Le, Thangleesc +TuanhaNội dung đôi nam 1400 điểm:

Vô địch : Babolat + Trumkhungbo

Hạng nhì : Vinhnx + ntlam

Đồng hạng ba : Phamdna + quangthanh, Thangdang1985 + woodnight.Nôi dung đôi nam 1200 điểm:

Vô địch : Kỳ Nhông + Fed_Storm

Hạng nhì : Djokomap + anh Toại

Đồng hạng ba : Tuấn Nông Thôn + Croco , cặp còn lại hủy kết quả...
Hay quá.
 

Hệ SL

Thành viên mới
Điểm đôi: 670
Tham gia
Thích
1
#32


Nội dung đôi nam chuyên nghiệp biểu diễn:

Vô địch : Thanh Hoàng + Quang Huy

Hạng nhì : Quang Trí + Trí Nguyên.Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp:

Vô địch : Phong + Hiếu (Prince)

Hạng nhì : Chất + Lập (TTA)

Đồng hạng ba : Dẹo + Ti (KH), Được + Tuấn (QK).Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp + phong trào:

Vô địch : Dẹo + Công (KH)

Hạng nhì : Phong + Đạt

Đồng hạng ba : Thi +Tương3 (KH), Vinh + Khoa (DV).Nội dung đôi nam phong trào trên 30 tuổi:

Vô địch : TxThang + Hai_nbk76

Hạng nhì : Đạt + Long

Đồng hạng ba : Minh ĐL + Dân, Triết + Khanh (QK).Nội dung đôi nam 1900 điểm:

Vô địch : Vinhdathuynh + Nhat_An

Hạng nhì : TxThang + Hai_nbk76

Đồng hạng ba : Tâm oro + Duy Sonny, FSO + Doanbi.Nội dung đôi nam 1500 điểm:

Vô địch : speed_google + panda

Hạng nhì : Doanbi + DuyKhoa

Đồng hạng ba : khanhhuydelta + Quang delta Le, Thangleesc +TuanhaNội dung đôi nam 1400 điểm:

Vô địch : Babolat + Trumkhungbo

Hạng nhì : Vinhnx + ntlam

Đồng hạng ba : Phamdna + quangthanh, Thangdang1985 + woodnight.Nôi dung đôi nam 1200 điểm:

Vô địch : Kỳ Nhông + Fed_Storm

Hạng nhì : Djokomap + anh Toại

Đồng hạng ba : Tuấn Nông Thôn + Croco , cặp còn lại hủy kết quả...
Có lâu thế rồi
 

Joyo Viet Nam

Thành viên mới
Điểm đôi: 650
Tham gia
Thích
0
#39


Nội dung đôi nam chuyên nghiệp biểu diễn:

Vô địch : Thanh Hoàng + Quang Huy

Hạng nhì : Quang Trí + Trí Nguyên.Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp:

Vô địch : Phong + Hiếu (Prince)

Hạng nhì : Chất + Lập (TTA)

Đồng hạng ba : Dẹo + Ti (KH), Được + Tuấn (QK).Nội dung đôi nam bán chuyên nghiệp + phong trào:

Vô địch : Dẹo + Công (KH)

Hạng nhì : Phong + Đạt

Đồng hạng ba : Thi +Tương3 (KH), Vinh + Khoa (DV).Nội dung đôi nam phong trào trên 30 tuổi:

Vô địch : TxThang + Hai_nbk76

Hạng nhì : Đạt + Long

Đồng hạng ba : Minh ĐL + Dân, Triết + Khanh (QK).Nội dung đôi nam 1900 điểm:

Vô địch : Vinhdathuynh + Nhat_An

Hạng nhì : TxThang + Hai_nbk76

Đồng hạng ba : Tâm oro + Duy Sonny, FSO + Doanbi.Nội dung đôi nam 1500 điểm:

Vô địch : speed_google + panda

Hạng nhì : Doanbi + DuyKhoa

Đồng hạng ba : khanhhuydelta + Quang delta Le, Thangleesc +TuanhaNội dung đôi nam 1400 điểm:

Vô địch : Babolat + Trumkhungbo

Hạng nhì : Vinhnx + ntlam

Đồng hạng ba : Phamdna + quangthanh, Thangdang1985 + woodnight.Nôi dung đôi nam 1200 điểm:

Vô địch : Kỳ Nhông + Fed_Storm

Hạng nhì : Djokomap + anh Toại

Đồng hạng ba : Tuấn Nông Thôn + Croco , cặp còn lại hủy kết quả...
Chúc mừng giải
 
Loading...
Top